Syrjinnästä vapaa Edistia

Syrjinnästä vapaa Edistia

Edistia-konserni on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Se tarkoittaa, että kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai...