Nuorten työpajatoiminta Edistiassa

Nuorten työpajatoiminta sopii nuorelle aikuiselle, joka haluaa selvittää opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiaan, vahvistaa työelämä- ja työnhakutaitojaan sekä oppia keinoja ylläpitää ja edistää työkykyään.

Tuemme nuoren etenemistä työelämään tai opiskelemaan. Tavoitteena on tuoda esille nuoren olemassa olevia vahvuuksia ja harjoitella ryhmään liittymisen taitoja, joita nykyajan työelämä vaatii. Työelämätaidoista 80 % koostuu sosiaalisista taidoista, joita harjoitellaan turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

Annamme konkreettisia välineitä työnhakuun, työelämän pelisääntöihin, omien vahvuuksien löytämiseen ja tietoa kouluttautumismahdollisuuksista. Teemana ovat myös arjen- ja stressinhallintataidot.

Pia Furu

palvelupäällikkö

044 522 4571
pia.furu@edistia.fi

Marianne Maxwell

vastuuvalmentaja
kädentaito

044 727 3428
marianne.maxwell@edistia.fi