Ehkäistään yhdessä asunnottomuutta!

 

Olemme kehittäneet kunnille yhteistyömallin, jossa Edistia huolehtii kunnan sosiaalisin perustein vuokrattavien asuntojen vuokrauksesta kokonaisvaltaisesti. Teemme kunnan kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on varmistaa nimettyjen asuntokohteiden mahdollisimman korkea käyttöaste ja vuokrasaatavien varmistaminen. Asukasvalinnasta vastaa kunta. Teemme yhteistyötä kunnan asumisneuvojien ja sosiaalityön ammattilaisten kanssa.  

 

Vastuullisen vuokraustoiminnan malli

Edistian vastuullisen vuokraustoiminnan malli tarkoittaa varhaista tukea esimerkiksi vuokranmaksuvaikeuksissa ja häätöuhkatilanteissa. Luottamuksellinen kontakti ja tiivis yhteydenpito laskee asiakkaan kynnystä ottaa yhteyttä silloin, kun ongelmat ovat vasta aluillaan. Ajantasaisella vuokranvalvonnalla asumisen ongelmat eivät pääse kasautumaan.

Vastuullisen vuokraustoiminnan malli sisältää tehtävät vuokrasopimuksen hallinnoinnista  huoneistojen kuntotarkastukseen muuttojen yhteydessä.

 

Jälleenvuokrauspalvelut

Jälleenvuokrauskohteita voivat olla kunnan välivuokraus- tai kriisiasunnot. Palvelu on tarkoitettu myös yksityishenkilöille.

 

Esimerkki yhteistyöstä

Edistia oli käynnistämässä ARA-avusteista asumisneuvontahanketta Kirkkonummella vuonna 2018. Hanke päättyi, mutta toiminta jatkuu edelleen kunnan omana palveluna ja osana asunnottomuuden ennaltaehkäisyä. Edistia tuottaa Kirkkonummen kunnalle myös vuokrauspalvelua.

Anne Björklund

palvelupäällikkö, vuokrauspalvelut
vt. kiinteistöpäällikkö

040 593 2333
anne.bjorklund@edistia.fi

Edistia-kodit ovat vuokra-asuntoja

Edistia-koteja on noin 140.  Asukasvalinnat tehdään yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa. Edistia-kodit ovat yksiöitä ja pieniä kaksioita, mutta myös perheasuntoja on haettavissa. Vuokrattavat asunnot sijaitsevat tällä hetkellä Espoossa ja Kirkkonummella.