Edistian organisaatio ja hallinto

Edistian eli Espoon Diakoniasäätiö -konsernin muodostavat Espoon Diakoniasäätiö sr, sekä säätiön omistamat yhtiöt Eedi Asumispalvelut Oy ja Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkyskodit. Edistia on konserniin kuuluvien organisaatioiden yhteinen aputoiminimi.

Espoon diakoniaäätiö sr:n tarkoituksena (säännöissä) on diakonian periaatteiden mukaisesti toimia elämäänsä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi ja edistää heidän elämänsä hallintaa. Diakonian periaatteilla tarkoitetaan lähimmäisen auttamista riippumatta avun tarvitsijan etnisestä taustasta, uskonnollisesta vakaumuksesta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista, jokaisen yhtäläistä ihmisarvoa kunnioittaen.

Säätiön omistama Eedi Asumispalvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka säätiölle maksamat osingot käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen eli elämäänsä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi.

Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkyskodit on säätiön omistama Kilonkallio 7:ssa sijaitseva, ARA-rahoitteinen kiinteistö, joka toimii mielenterveyskuntoutujien yhteisökotina. Lisäksi kiinteistössä toimii vuokralla Tunaro, muistisairaiden vanhusten yksikkö.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiöllä on hallitus, valtuuskunta ja toimitusjohtaja.

Säätiön hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallituksen jäsenet 1.1.2022 –31.12.2023 ovat:

 • Juha Metso, puheenjohtaja
 • Elina Juntunen
 • Juha Aarvala
 • Karita Reijonsaari
 • Petri Lehtisalo 

Läsnä henkilökunta: konsernin toimitusjohtaja Pia Harju-Autti ja konsernin talouspäällikkö Kari Haukka.

Valtuuskunta

Valtuuskunnan tehtävänä on tarjota näkemyksiä ja suosituksia säätiön toiminnan ja talouden kehittämiseksi. Säätiön sääntöjen mukaisesti Espoon seurakuntayhtymä ja Espoon kaupunki nimeävät kumpikin kaksi edustajaa valtuuskuntaan.

Valtuuskunnan jäsenet 1.1.2022–31.12.2023 ovat:

 • Jukka Salminen, puheenjohtaja (Espoon kaupunki)
 • Olli Nuosmaa, varapuheenjohtaja (Espoon Seurakuntayhtymä)
 • Pinja Nieminen (Espoon kaupunki)
 • Marjo Matikka (Espoon Seurakuntayhtymä)
 • Merita Hietanen
 • Reijo Soini
 • Heikki Timonen
 • Marja Vuorinen
 • Aleksi Neuvonen
 • Soile Juujärvi
 • Emily Strohm
 • Arja Pietarila
 • Juha Ilomäki

Läsnä henkilökunta: säätiön hallitus ja konsernin johto (toimitusjohtaja ja talouspäällikkö).

Eedi Asumispalvelut Oy:n hallitus

 • Juha Metso, puheenjohtaja
 • Elina Juntunen
 • Petri Lehtisalo
 • Juha Aarvala
 • Karita Reijonsaari

Läsnä henkilökunta: Eedi Asumispalvelut Oy:n toimitusjohtaja Pia Harju-Autti ja konsernin talouspäällikkö Kari Haukka.

Eedi Asumispalvelut Oy:n johtoryhmä

 • Pia Harju-Autti, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
 • Tiina Rajala, palvelupäällikkö, yhteisöllinen asuminen
 • Samuel Nyyssölä, vt. yksikön päällikkö, yhteisöllinen asuminen
 • Kaisa Salonen, palvelupäällikkö, tuettu asuminen
 • Jaana Kautto, konsernin henkilöstöpäällikkö
 • Päivi Talstila, konsernin viestintäpäällikkö (opintovapaalla)

Konsernin johtoryhmä

 • Pia Harju-Autti, konsernin toimitusjohtaja, puheenjohtaja
 • Pia Furu, palvelupäällikkö, työllisyyspalvelut, valmennus- ja kurssipalvelut
 • Anne Björklund, palvelupäällikkö, vuokraustoiminta
 • Jyrki Myllärniemi, kehittämispäällikkö
 • Jaana Kautto, henkilöstöpäällikkö
 • Kari Haukka, talouspäällikkö
 • Tiina Rajala, palvelupäällikkö, yhteisöllinen asuminen
 • Kaisa Salonen, palvelupäällikkö, tuettu asuminen