Edistian organisaatio ja hallinto

Edistian eli Espoon Diakoniasäätiö -konsernin muodostavat Espoon Diakoniasäätiö sr, sekä säätiön omistamat yhtiöt Eedi Asumispalvelut Oy ja Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkyskodit. Edistia on konserniin kuuluvien organisaatioiden yhteinen aputoiminimi.

Espoon diakoniaäätiö sr:n tarkoituksena (säännöissä) on diakonian periaatteiden mukaisesti toimia elämäänsä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi ja edistää heidän elämänsä hallintaa.  Diakonian periaatteilla tarkoitetaan lähimmäisen auttamista riippumatta avun tarvitsijan etnisestä taustasta, uskonnollisesta vakaumuksesta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista, jokaisen yhtäläistä ihmisarvoa kunnioittaen.

Säätiön omistama Eedi Asumispalvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka säätiölle maksamat osingot käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen eli elämäänsä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi.

Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkyskodit on säätiön omistama Kilonkallio 7:ssa sijaitseva, ARA-rahoitteinen kiinteistö, joka toimii mielenterveyskuntoutujien yhteisökotina. Lisäksi kiinteistössä toimii vuokralla Tunaro muistisairaiden vanhusten yksikkö.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiöllä on hallitus, valtuuskunta ja toimitusjohtaja.

Säätiön hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallituksen jäsenet ovat:

 • Heikki Teittinen, puheenjohtaja
 • Ilona Rasila, varapuheenjohtaja
 • Juha Aarvala, jäsen 
 • Karita Reijonsaari, jäsen 
 • Petri Lehtisalo, jäsen 

Läsnä henkilökunta: konsernin toimitusjohtaja Pia Harju-Autti ja konsernin talouspäällikkö Kari Haukka.

Valtuuskunta

Valtuuskunnan tehtävänä on tarjota näkemyksiä ja suosituksia säätiön toiminnan ja talouden kehittämiseksi. Säätiön sääntöjen mukaisesti Espoon seurakuntayhtymä ja Espoon kaupunki nimeävät kumpikin kaksi edustajaa valtuuskuntaan. Valtuuskunnan jäsenet ovat:

 • Juha Metso, puheenjohtaja
 • Olli Nuosmaa, varapuheenjohtaja (Espoon Seurakuntayhtymä)
 • Pinja Nieminen (Espoon kaupunki)
 • Jukka Salminen (Espoon kaupunki)
 • Marjo Matikka (Espoon Seurakuntayhtymä)
 • Elina Juntunen
 • Merita Hietanen
 • Reijo Soini
 • Heikki Timonen
 • Marja Vuorinen
 • Aleksi Neuvonen
 • Soile Juujärvi
 • Emily Strohm

Läsnä henkilökunta: säätiön hallitus ja konsernin johto (toimitusjohtaja ja talouspäällikkö).

Eedi Asumispalvelut Oy:n hallitus

 • Heikki Teittinen, puheenjohtaja
 • Ilona Rasila, varapuheenjohtaja
 • Petri Lehtisalo, jäsen
 • Juha Aarvala, jäsen
 • Karita Reijonsaari, jäsen

Läsnä henkilökunta: Eedi Asumispalvelut Oy:n toimitusjohtaja Pia Harju-Autti ja konsernin talouspäällikkö Kari Haukka.

Eedi Asumispalvelut Oy:n johtoryhmä

 • Pia Harju-Autti, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
 • Tiina Rajala, palvelupäällikkö, palveluasuminen
 • Siiri Karjalainen, vt. yksikön päällikkö, palveluasuminen
 • Jaana Ronkainen, palvelupäällikkö, kotiin vietävät palvelut
 • Jaana Kautto, konsernin henkilöstöpäällikkö
 • Päivi Talstila, konsernin viestintäpäällikkö

Konsernin johtoryhmä

 • Pia Harju-Autti, konsernin toimitusjohtaja, puheenjohtaja
 • Pia Furu, palvelupäällikkö, työllisyyspalvelut, valmennus- ja kurssipalvelut
 • Anne Björklund, palvelupäällikkö, vuokraustoiminta
 • Jyrki Myllärniemi, kehittämispäällikkö
 • Jaana Kautto, henkilöstöpäällikkö
 • Kari Haukka, talouspäällikkö
 • Päivi Talstila, viestintäpäällikkö
 • Tiina Rajala, palvelupäällikkö, palveluasuminen
 • Jaana Ronkainen, palvelupäällikkö, kotiin vietävät palvelut