Edistian valmennus- ja kurssitoiminta on arkeen, asumiseen, opiskeluun tai työhön tarvittavien asioiden ja taitojen harjoittelua sekä elämänhallinnan ja itsenäisyyden sekä osallisuuden kokemuksen vahvistamista. Se on oman paikan löytymistä, hyväksytyksi tulemista, tuen saamista ja suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavien valmiuksien kehittämistä. Se on työ- ja toimintakyvyn edistämistä. Tavoitteena on luoda uskoa ja suunnitelmia tulevaisuuteen.

Valmennuksen ja kuntoutuksen keinona käytämme valmentavaa työotetta ja toipumisorientaation viitekehystä. Valmennuksissamme ja kursseillamme painottuvat läsnäolo, luottamus, arvostus, osallisuuden tuki, toiveikkuus, itseluottamuksen kasvattaminen, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Toteutamme valmennukset ja kurssit sekä ryhmässä että yksilövalmennuksena.

 

Kenelle valmennukset ja kurssit on tarkoitettu?

Valikoimassamme on sekä kaikille avointa toimintaa että Edistian muissa palveluissa jo asiakkaana oleville kohdennettua palvelua. Kaikille avoin toiminta on tarkoitettu yli 18-vuotiaille ja on osallistujille maksutonta.

Hanne Hento

suunnittelija
valmennus- ja kurssipalvelut

044 727 3425
hanne.hento@edistia.fi

Pia Furu

palvelupäällikkö

t044 522 4571
pia.furu@edistia.fi