Asumisneuvontapalvelut

Edistia kehittää asumisneuvonnan toimintamallia Kirkkonummen kanssa

ARAn rahoittama asumisneuvonta-hanke toteutetaan ajalla 2018-2019. Hankkeen tavoitteena on kehittää Kirkkonummelle asumisneuvonnan toimintamalli ennaltaehkäisemään asunnottomuutta ja parantamaan asumisviihtyvyyttä. Toteutamme hankkeen Kirkkonummen kunnan sosiaalipalveluiden ja Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n kanssa. Hanke käynnistyi 1.3.2018.

Edistia tuottaa Kirkkonummelle myös vuokrauspalvelua.

Edistia tarjoaa kunnille yhteistyötä asunnottomuuden ehkäisyyn

Mikäli mietitte kunnassa, voisiko sosiaalisin perustein vuokrattavien asuntojen vuokraustoiminnan hoitaa joku muu kuin esim. kunnan sosiaalityön yksikkö ja näin vapauttaa työaikaa ydintehtäviin, ota yhteys Edistiaan. Meillä on kehitetty toimintamalli vastuullisen vuokraustoiminnan palveluun kunnille.

Lisätietoja Edistian vuokraustoiminnasta

Anne Björklund

vuokraustoiminnan päällikkö

040 593 2333
anne.bjorklund@edistia.fi