Asumisneuvontapalvelut

Edistia kehittää asumisneuvonnan toimintamallia Kirkkonummen kanssa

ARAn rahoittama asumisneuvontahanke toteutetaan ajalla 2018 – 2019. Hankkeen tavoitteena on kehittää Kirkkonummelle asumisneuvonnan toimintamalli, joka ennaltaehkäisee asunnottomuutta ja parantaa asumisviihtyvyyttä. Toteutamme hankkeen Kirkkonummen kunnan sosiaalipalveluiden ja Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n kanssa. Hanke käynnistyi 1.3.2018.

Edistia tuottaa Kirkkonummem kunnalle myös vuokrauspalvelua.

Edistia tarjoaa kunnille yhteistyötä asunnottomuuden ehkäisyyn

Mikäli mietitte kunnassa, voisiko sosiaalisin perustein vuokrattavien asuntojen vuokraustoiminnan hoitaa joku muu, kuin esim. kunnan sosiaalityön yksikkö, ja näin vapauttaa työaikaa ydintehtäviin, ota yhteys Edistiaan. Olemme kehittäneet kunnille toimivan vastuullisen vuokraustoiminnan mallin! 

Lisätietoja Edistian vuokraustoiminnasta

Anne Björklund

vuokraustoiminnan päällikkö

040 593 2333
anne.bjorklund@edistia.fi