Asumisneuvontapalvelut

Edistia tarjoaa kunnille yhteistyötä asunnottomuuden ehkäisyyn

Mikäli mietitte kunnassa, voisiko sosiaalisin perustein vuokrattavien asuntojen vuokraustoiminnan hoitaa joku muu, kuin esim. kunnan sosiaalityön yksikkö, ja näin vapauttaa työaikaa ydintehtäviin, ota yhteys Edistiaan. Olemme kehittäneet kunnille toimivan vastuullisen vuokraustoiminnan mallin! 

Esimerkki yhteistyöstä

Edistia oli käynnistämässä ARA-avusteista asumisneuvontahanketta Kirkkonummella vuonna 2018. Hanke päättyi, mutta toiminta jatkuu edelleen kunnan omana palveluna ja osana asunnottomuuden ennaltaehkäisyä. Edistia tuottaa Kirkkonummem kunnalle myös vuokrauspalvelua.

Lisätietoja Edistian vuokraustoiminnasta

Anne Björklund

vuokraustoiminnan päällikkö

040 593 2333
anne.bjorklund@edistia.fi