Kehittämispalvelut

Kehitämme sekä Edistia-konsernin omaa että yhteistyöverkostojemme toimintaa hankkeiden ja verkostoyhteistyön kautta.

Toimimme myös yhtenä Laurean osahankkeen kohdeorganisaatioista DigiIN ”Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaalisen yhteiskuntaan” -tutkimushankkeessa. Hanke keskittyy sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaatioon ja pyrkii löytämään ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat kaikkien osallistumisen ja mukanaolon lisääntyvästi digitaalisessa yhteiskunnassa. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien asiakasryhmien osallisuutta digitaalisissa palveluissa voidaan edistää ja tukea. Hankekonsortiossa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Ikä-instituutti. Hanketta rahoittaa Strategisen Tutkimuksen Neuvosto (STN). Lisätietoa hankkeesta: https://digiin.fi/

Diakoniatoiminnan puitteissa tarjoamme asiakkaillemme mm. henkistä tukea kriisitilanteissa ja toteutamme päihdemiesten retkiä yhdessä Espoon seurakuntayhtymän kanssa.

Edistia vastaa myös ruoka-apujärjestöjen ja Espoon Asunnottomien yön verkostotyön koordinaatioryhmän toiminnasta yhdessä Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalvelujen kanssa. Järjestöjen ja kaupungin yhteistyöverkoston ja toiminnan koordinointi lisää asiakkaidemme ja toimijoiden osallisuutta, kehittää digitaalisia palveluja ja kohdentaa yhteisiä resursseja kestävällä tavalla.

Jyrki Myllärniemi

kehittämispäällikkö

044 727 3423
jyrki.myllarniemi@edistia.fi