Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n ylläpitämän Sovari-mittarin vuoden 2023 tulokset on julkaistu. Sovari eli sosiaalisen vahvistumisen mittari tuottaa tietoa työpajatoiminnan laadusta ja vaikutuksista asiakkaiden elämäntaitoihin. Edistian työllisyyspalvelut saivat jälleen erinomaiset arviot valmentautujiltamme. 

Sovari-kyselyssä työpajojen valmentautujat arvioivat sosiaalista vahvistumistaan viidellä osa-alueella: itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen hallinta, opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämänhallinta ja tavoitteellisuus. Kyselyyn vastataan sekä numeerisin arvioin että avoimin kommentein. 

Edistian tulokset Sovari-kyselyssä ovat pysyneet erinomaisina jo vuosia. Vuonna 2023 työpajoillemme osallistuneista ja kyselyyn vastanneista valmentautujista peräti 94 % vastasi kokeneensa sosiaalista vahvistumista työpajajaksonsa aikana. Kokonaisarvosanaksi Edistian työpajat saivat 4,3 (asteikko 1–5) ja huimat 96 % vastaajista suosittelisi niitä työttömänä olevalle kaverille. 

Avoimissa kommenteissa valmentautujat kertoivat esimerkiksi sosiaalisen jännittämisen vähentymisestä sekä rytmin ja rutiinien saamisesta arkeen. Monella valmentautujalla itseluottamus on vahvistunut, ja onpa työpajoilta löydetty uusia ystäviäkin. Katso kooste Edistian työpajojen saamasta palautteesta oheisista kuvista!

94 % valmentautujista on kokenut sosiaalista vahvistumista. Myönteisiä askelia on koettu arjen taidoissa (88 %), opiskelu- ja työelämävalmiuksissa (89 %) sekä elämänhallinnassa (85 %). Valmentautujiemme arvosana Edistian työpajatoiminnalle asteikolla 1-5 oli 4,3.”Kun aloitin pajalla olon, olin paljon enemmän ahdistunut ja uudet tilanteet jännittivät huomattavasti enemmän kun pajalla ollessani... Silti jännitän vielä mutta vähemmän. Arjen rytmittämistä.””Työpaja on auttanut minua luomaan vieläkin parempia rutiineja elämääni ja auttanut minua hahmottamaan, mitä voisin tulevaisuudessa tehdä. Työpaja on auttanut minua vahvistamaan sosiaalisia taitojani, kehittymään ihmisenä ja lisännyt luottamustani muihin ihmisiin. Lisäksi olen päässyt vähän sosiaalisesta jännittämisestä eroon.”