MIELI – Suomen Mielenterveys ry on myöntänyt Edistia-konsernille Hyvän Mielen Työpaikka -merkin. Merkki rohkaisee työpaikkoja edistämään mielenterveyttä ja on voimassa vuoden kerrallaan. Hakemuksen ja siihen sisältyvän mielenterveyden kehittämissuunnitelman tekemiseen otettiin mukaan koko henkilöstö, mikä saikin kehuja MIELI ry:ltä.

Edistiassa on tehty paljon henkilöstön hyvinvoinnin eteen jo ennen Hyvän Mielen Työpaikka -merkin hakua. Sysäys merkin hakemiseen tuli vuonna 2022 perustetulta Mielenturvaa-verkostolta, johon Edistia liittyi mukaan ensimmäisten joukossa. Verkoston tarkoitus on tehdä mielenterveys näkyväksi työpaikoilla ja edistää mieliystävällisempää työelämää. Hyvän Mielen Työpaikka -merkkiin liittyvän kehittämissuunnitelman tekemistä ja merkin hakemista suositellaan osana verkoston luomaa Mielenturvaa-mallia.

Hyvän Mielen Työpaikka rakentuu kolmen peruspilarin varaan: työpaikan mielenterveyttä tukeviin arkikäytäntöihin, työntekijöiden mielenterveyden tukemiseen erilaisissa elämäntilanteissa sekä mielenterveyden edistämisen johtamiseen. Merkin hakeminen edellyttää niin nykytilan kuvausta kuin kehittämiskohteiden ja -toimenpiteiden tunnistamista kussakin pilarissa. Edistiassa merkin hakuprosessiin otettiin mukaan koko henkilöstö.

”Käsittelimme peruspilareita yhteisillä keskusteluilla tyhy-päivässämme ja kävimme myös tiimikohtaisia keskusteluita. Lisäksi teimme sähköisen kyselyn, jotta myös kaikki vuorotyötä tekevät pääsivät varmasti kertomaan näkemyksensä. Keskusteluiden ja kyselyn tulokset käsiteltiin konsernin johtoryhmässä”, kertoo henkilöstöpäällikkö Jaana Kautto.

Perusteellinen ja osallistava tapa hakemuksen tekemiseen saikin kiitosta MIELI ry:ltä. Kehuja tuli myös siitä, ettei mielenterveyden kehittäminen jää irralliseksi, vaan se on nivottu osaksi toiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämisen suunnitelmia, joita Edistiassa muutenkin tehdään.

”Iso osa työntekijöistämme on mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneita sote-alan ammattilaisia, joten meillä on paljon osaamista ja hyvä pohja mieliystävällisemmän työpaikan kehittämiseen. Moni asia meillä toimiikin jo hyvin”, Kautto toteaa.

”Keskitymme tänä vuonna erityisesti mielenterveysasioiden syventämiseen osana työhyvinvoinnin kehittämistä ja lisäämme yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Tämän tueksi saimmekin MIELI ry:ltä vinkkejä. Lisäksi kehitämme tänä vuonna yhdenvertaisuutta Edistiassa, mikä myös vaikuttaa osaltaan psykologiseen turvallisuuteen ja mielen hyvinvointiin työyhteisössämme.”

Hyvän Mielen Työpaikka -merkki on voimassa vuoden kerrallaan. Vuodelle 2024 myönnetty merkki on Edistian ensimmäinen, muttei varmasti viimeinen, sanoo henkilöstöpäällikkö Kautto.

”Henkilöstö on tärkein voimavaramme ja edellytys myös sille, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita palveluita. Siksi sitoudumme kehittämään henkilöstömme työhyvinvointia ja mielenterveyttä sen tärkeänä osana.”