Työpajatoiminnan tuloksia on jälleen selvitetty valtakunnallisesti Sovari-mittarilla. Kyseessä on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikutusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Sovari-mittaria ylläpitää Into – etsivä nuorisotyö ja työpajayhdistys ry. Sovarin ylläpitoa ja tiedontuotantoa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Työpajojen Sovari 2020 -tulokset perustuvat työpajojen valmentautujilta saatuihin vastauksiin Sovari-nettikyselyyn vuonna 2020. Valtakunnallinen aineisto koostuu 3 639 valmentautujan vastauksista 174 työpajalta eri puolilta maata. Koronatilanne vähensi tällä kyselykierroksella vastaajien lukumäärää, myös Edistiassa Sovari-kyselyyn tavallista vähemmän, 26 valmentautujaa.

Koronaepidemia on vaatinut työpajatoiminnan uudelleen järjestämistä etäyhteyksillä ja pienryhmissä. Osa valmentautujista on kokenut tämän haasteelliseksi, mutta muutoksilla on ollut myös hyviä vaikutuksia. Osalle valmentautujista etäyhteyksien kautta toimintaan osallistuminen on sopinut paremmin kuin oleminen läsnä työpajalla.

Sovarin opaskirjassa4 on määritelty, että keskiarvon 4,1–4,5 saaneet toiminnan periaatteet ovat toteutuneet työpajatoiminnassa hyvin ja kyse on toiminnan vahvuudesta. Sovari 2020 -tuloksissa kaikki Edistian aineiston arviot sijoittuvat tälle välille yhtä lukuun ottamatta. Kohta ”Olen tärkeä ryhmälleni” sai Edistian valmentautujilta arvosanan 3,8. Tulos on silti hyvä etävalmennuksen aikana, jolloin ryhmähengen muodostuminen on ollut vaikeampaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elämässä myönteisiä edistysaskeleita Edistian valmentautujat ottivat entiseen tapaan valtakunnallista keskiarvoa paremmin. Edistialaisista 92% koki arjen taitojensa parantuneen työpajajakson aikana (valtakunnallinen vertailuluku 80%). Opiskelu- ja työelämävalmiuksiensa kertoi vahvistuneen 92% Edistian valmentautujista (valtakunnallinen keskiarvo 83%). Myös elämänhallinnassa ja tavoitteellisuudessa tuli parannusta: Edistian valmentautujilla 96% (valtakunnallinen vertailuluku 80%). Itsetuntemuksensa kertoi kohentuneen 81% Edistian työvalmennukseen osallistuneista (valtakunnallinen vertailuluku 75%) ja sosiaaliset taidot paranivat Edistiassa 62% (valtakunnallinen vertailuku 77%).

Jokainen eli 100% Edistian työtoimintaan osallistunut koki sosiaalisissa vahvistumista (valtakunnallinen vertailuluku 94%). Työpajatoiminta kokonaisuudessaan sai Edistian valmentautujilta arvosanan 4,4 (asteikko 1-5). Valtakunnallinen vertailuluku oli 4,3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinomaisten lukujen lisäksi myös sanalliset palautteet ovat mukavaa luettavaa. Alla Edistian valmentautujien omin sanoin kertomaa siitä, mitä hyvää työpajajakso on Edistiassa antanut.

 • Antaa motivaatiota mennä eteenpäin.
 • En ole enää yhtä ahdistunut.
 • Itseluottamusta oman elämään ja sen hallintaan.
 • Itseluottamus, päivien työrytmi, oma rauha, hyvä olo. Monta etätehtävää olivat hyödyllisiä. Esimerkiksi yhden tehtävien avulla olen löyttanyt kurssi ja sain opiskelupaikan. Tutustuminen lähiasumis- ja kaupungin luontoympäristöön, siivousvinkit ja muut elämänhallinnan tehtäviä.
 • Kavereita, ohjaajan tuki ollut tärkeää sekä saanut tehdä töitä, joista pitää.
 • Olen aktivoitunut miettimään työnhakua ja etsimään mielenkiintoisia työpaikkoja. Arkirytmini on myös mennyt parempaan suuntaan, ja huomaan pystyväni heräämään ajoissa. On tullut olo, että selviäisin osa-aikatöistä.
 • Olen parempi asiakaspalvelu tilanteessa.
 • Olen saanut tehdä työtä vanhan harrastukseni parissa.
 • Opetusta minun unelma kotiompeluprojektia varten, jutella mukavia asioita, rento meininki, apua lähitulevaisuutta varten.
 • Päivärytmi säännöllisempi.
 • Päättelykyky ongelmanratkaisutilanteissa on parantunut jonkin verran ja itsenäiset työskentelytaidot ovat myös jonkin verran parantuneet reilun 3 kuukauden ajalla.
 • Rutiineja ja elämän ohjeita….
 • Rytmiä arkeen ja alan, joka kiinnostaa. Uusia tuttavuuksia.
 • Sain todella paljon lisää osaamista ja luottoa omiin kykyihini.
 • Tekemistä ja paremman elämän rytmin.

  

Kiinnostuitko? Tule tutustumaan meihin ja työpajatoimintaamme!

Järjestämme joka tiistai kaikille avoimen tutustumiskierroksen klo 9. Voit tulla tutustumaan meihin ja toimintaamme myös muihin aikoihin, sopimalla ajan etukäteen. Kysy lisää: 044 500 1416.