Koronapandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, hintojen nousu ja muutenkin epävakaa maailmantilanne ovat altistaneet nuoria ahdistukselle. Mielenterveyden haasteet, yksinäisyys ja taloudelliset ongelmat ovat lisääntyneet ja kasaantuvat niille nuorille, joilla on jo aiemmin ollut vaikeaa.

Vaikeassa tilanteessa oleva nuori tarvitsee entistä enemmän tukea arkeen. Edistian työllisyyspalveluissa tuen tarve näkyy muun muassa mielenterveyden haasteiden ja päihteiden käytön lisääntymisenä sekä arjen hallinnan haasteina. Ennen kuin päästään miettimään opiskelupaikan tai työpaikan hakua, olisi terveyden ja hyvinvoinnin oltava hallinnassa.

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa vaikeassa asemassa olevia nuoria ei kuitenkaan enää tueta entiseen tapaan: nuorisotakuuta ja sen lupausta nopeasta työ-, harjoittelu-, työpaja- tai opiskelupaikan saamisesta ei ohjelmasta löydy. Alle 30-vuotiaat nuoret halutaan kuitenkin ohjata nopeasti työllisyyspalveluiden piiriin. Kuten Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi muistuttaa, tavoitteen toteutuminen vaatii selkeitä mittareita ja niiden seurantaa.

Toisaalta myös palveluihin pääsy ja palveluketjut on saatava kuntoon. Asiakasohjaus ja yhteistyö eri tahojen kanssa ontuu. Työllisyyden kuntakokeiluissa ja sote-uudistuksen kautta kunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tarjoamisesta. Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Näin työllisyyspalvelujen näkökulmasta katsottuna tavoitteet eivät ole toteutuneet.

Nuoret haluavat pärjätä

Nuorten syrjäytyminen on sekä yksilötasolla vaikeasti korjattavaa että yhteiskunnalle kallista. Muiden palveluiden rinnalle ja niitä täydentämään tarvitaankin yhteisöllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta tukevaa työtä, kuten työpajatoimintaa. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta Into ry painottaakin, että etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitus, resurssit ja rakenteet on turvattava myös Orpon hallituksen kaudella.

Hallitus aikoo kuitenkin leikata etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoituksesta 4,6 miljoonaa euroa. Eri tahojen tekemien arvioiden mukaan leikkaukset koskisivat tuhansia nuoria. Iso osa Edistian nuorten työpajatoiminnan nuorista on meillä joko työkokeilusopimuksella tai Edistian omalla sopimuksella, jolloin valmennus rahoitetaan AVI:n avustuksella. Jos rahoitusta leikataan, on myös Edistian supistettava työpajatoimintaa nuorten osalta.

Meillä kaikilla on aika lailla samanlaisia unelmia ja toiveita elämälle. Moni nuori tarvitsee niiden saavuttamiseen vain vähän enemmän tukea, ehkä valmentajan auttamaan elämän haasteissa. Valmentajan tuella nuori voi aktivoitua ja aloittaa alusta vaikeuksien jälkeen. Nuoret haluavat pärjätä ja olla itsenäisiä maailmassa, joka on heille usein liian monimutkainen. Tässä me Edistian työllisyyspalveluissakin haluamme heitä tukea.

Edistian työllisyyspalvelut on mukana Into ry:n Kutsu päättäjä kylään -kampanjassa, jossa tarjoamme alueemme kansanedustajille, aluevaltuutetuille ja kuntapäättäjille mahdollisuuden tulla tutustumaan työpajojemme toimintaan. Edistian työllisyyspalveluissa tapahtuma järjestetään maanantaina 27.11.2023.

Pia Furu
palvelupäällikkö, työllisyyspalvelut & valmennus- ja kurssipalvelut