Edistia-konsernlle myönnettiin Avainlippu-tunnus 9.4.2019 merkkinä suomalaisesta työstä. Suomalaisen Työn Liitto myönsi sen kaikille Edistian toimialoille: Edistia Kotiolot, Edistia Työelämä ja Edistia Yhteinen hyvä.

Tunnuksen myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa. Edistia täyttää kaikki nämä kriteerit ja sen tarjoamien palvelujen kotimaisuusaste on täydet 100%.

”Edistian eli Espoon Diakoniasäätiön toimintaa ovat ohjanneet jo kohta 50 vuotta arvot, jotka ovat hyvin suomalaiset: hyvä elämä, yhteisöllisyys ja osallisuus, keskinäinen kunnioitus sekä rohkeus ja avoimuus”, kertoo konsernin toimitusjohtaja Pia Harju-Autti. ”Avainlippuun bränditutkimuksen mukaan liitetyt asiat: luotettavuus, turvallisuus, vastuullisuus, laadukkuus ja rehtiys ovat myös Edistian tapa toimia.  Tulemme käyttämään Avainlippua ylpeydellä. Se tukee viestiämme arvoistamme, tekemästämme hyvästä työstä, palvelujemme kotimaisuudesta ja työllistävyydestä”.