Edistian asiakkaita tukee noin 80 eri palveluissamme työskentelevää sosiaalialan ammattilaista. Asiantuntijatyö ei kuitenkaan korvaa vertaistukea toiselta samankaltaisia asioita kokeneelta, ja siksi Edistiassa kehitetäänkin parhaillaan myös vertaistoimintaa, joka tarjoaa asiakkaillemme niin mielekästä tekemistä kuin sosiaalista kanssakäymistä.

Vertaisohjaajia on koulutettu Edistiassa aiemminkin, joitakin vuosia sitten. Nyt vertaistoimintaa käynnistellään uudestaan valmennus- ja kurssipalveluiden johdolla.

”Vertaistoiminta on hyvä toimintamuoto, jossa ihmiset pääsevät hyödyntämään erilaisia taitojaan ja kykyjään ja tekemään itselleen mielekkäitä asioita. Vertaistoiminta tukee henkilökohtaista kasvua ja sosiaalista kanssakäymistä”, toteaa vertaisohjaajien koulutuksesta vastaava koordinaattori Paula Simi.

Ensimmäisestä vertaisohjaajakoulutuksesta valmistui neljä ohjaajaa. Yksi heistä on Edistian työllisyyspalveluiden asiakas Lioudmila, jolla oli jo ennestään hieman kokemusta ryhmien vetämisestä niin koulutuksen kuin vapaaehtoistoiminnan kautta. Vertaisohjaajakoulutukseen hän hakeutui paitsi kiinnostuksesta koulutuksen teemoja kohtaan, myös vahvistaakseen kielitaitoaan.

”Halusin tähän koulutukseen mukaan, koska se oli suomen kielellä ja pääsisin harjoittelemaan näistä teemoista puhumista ja saisin uutta sanavarastoa”, Lioudmila kertoo.

Osallistujilta saatiin ideoita myös koulutuksen kehittämiseen

Vertaisohjaajakoulutuksen tavoitteena oli rohkaista osallistujia toimimaan ohjaajina sekä antaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä ryhmien järjestämiseen. Koulutus sisälsi myös pienen harjoittelun, jonka Lioudmila suoritti valmennus- ja kurssipalveluiden Hyvän mielen keskusteluryhmässä.

”Koulutuksen materiaalit auttoivat järjestämään keskustelun niin, että jokainen sai puheenvuoron ja keskustelu oli avointa ja myötätuntoista”, hän sanoo. ”Keskustelimme presidentinvaaleista ja jakauduimme selvästi eri ehdokkaiden kannalle, mutta ilmapiiri pysyi mielestäni myönteisenä.”

Ilmapiiri oli hyvä ja keskusteleva myös itse koulutuksessa, ja ryhmä jatkaakin kokoontumisia myös koulutuksen jälkeen. Koulutusta myös kehitetään ryhmän kokemusten pohjalta: Lioudmilan mukaan ryhmä esimerkiksi huomasi, että alkuperäisen viiden koulutuskerran lisäksi tarvittaisiin vielä kuudes, koulutuksen sisältöjä yhteen vetävä tapaaminen. Jatkossa sellainen onkin tulossa osaksi koulutusta jo valmiiksi, vahvistaa Paula Simi.

”Seuraava vertaisohjaajakoulutus on avoin myös Edistian ulkopuolisille osallistujille, ja ehkä joku koulutuksen nyt käyneistä vertaisohjaajista on silloin koulutuksessa mukana ohjaajana”, hän sanoo.

Lioudmilalla ei ainakaan vielä ole suunnitelmia oman vertaisryhmän käynnistämisestä, mutta hän pitää koulutusta hyvänä alkupisteenä, joka herätti ajatuksia esimerkiksi mielenterveyden ylläpitämisen tärkeydestä erilaisissa elämäntilanteissa. Kenelle hän suosittelisi vertaisohjaajakoulutusta?

”Ihmiselle, joka haluaa jakaa kokemuksia toisten kanssa ja saada samalla enemmän tietoa hyvistä vuorovaikutustaidoista, itsetuntemuksen kehittämisestä, itsetunnon vahvistamisesta sekä ryhmätoiminnan vaiheista ja suunnittelusta.”

Haluaisitko mukaan vertaisohjaajakoulutukseen? Ota yhteyttä koordinaattori Paula Simiin: paula.simi@edistia.fi. Tulevista vertaisohjaajakoulutuksista ilmoitetaan myös Edistian verkkosivuilla ja Facebookissa.

Otsikkokuva: Koulutuksen kattavat materiaalit saavat kehuja Lioudmilalta.