Edistian kotiin vietävä palvelu on asiakaslähtöistä sosiaalista kuntoutusta, jonka tarkoituksena on turvata omatoimista asumista ja käynnistää kuntoutumisen prosessi. Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka asuvat omassa kodissaan. Edistian asiakkaat ovat eri ikäisiä aikuisia, jotka tarvitsevat tukea asumiseen sekä itsenäisen elämän hallintaan. Heillä saattaa olla haasteita sosiaalisissa suhteissa ja usein ongelmien taustalla ovat psyykkiset sairaudet, päihteiden ongelmakäyttö, muut riippuvuudet sekä neuropsykiatriset ongelmat. Edellä mainitut syyt voivat aiheuttaa merkittävää toimintakyvyn alenemista, jonka vuoksi heillä on ongelmia kiinnittyä työ- ja opiskeluelämään. Omaisten ja muun lähiverkoston tuki saattaa olla liian heikkoa tai sitä ei ole lainkaan. Asiakkaat saattavat lisäksi tarvita apua talouden hallinnassa vuokravelkojen ja häätöjen ennaltaehkäisemiseksi. Monet tarvitsevat apua myös sosiaalitukien hakemisessa. Tarjoamme myös apua asunnon järjestämisessä hajasijoitetuista asunnoista. Asiakkaat tulevat palveluun kaupungin sosiaalitoimen lähettäminä. 

Vuonna 2020 Edistian kotiin vietäviä palveluja tarjottiin 103:lle (keskimäärin per kuukausi) asiakkaalle.Edistian kotiin vietävien palvelujen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin loppuvuodesta 2020 sekä Espoon että Vantaan alueiden asiakkaille. Vastaajia kyselyissä oli yhteensä noin 68. Lisäksi asiakastyötä mitattiin Essi-Allianssin erillisellä kyselyllä. Edistian ohjaajat ja palvelut saivat edellisvuosien tapaan erittäin hyvät arvosanat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espoolaisista asiakkaista 53,2% koki vointinsa parantuneen merkittävästi ja 31,9% parantuneen hiukan Edistian asiakkuuden aikana.Vantaalaisten asiakkaiden vointi Edistian asiakkuuden aikana oli parantunut merkittävästi 34,8% ja parantunut hiukan 56,5%.

Asiakkaidemme sanallisia palautteita Edistian kotiin vietävästä palvelusta

  • Kun sain asunnon niin elämäni alkoi parantua huomattavasti On ollut hyvä hoitaa asioita kun on ollut pysyvä osoite Turvallisuuden tunteeni on myös lisääntynyt.
  • Hoidan itse palveluni ja olen tarvittaessa saanut tietoa erittäin hyvin. Pyrin hoitamaan asiani itse ollakseni omavarainen.
  • Hyvä, ystävällinen ammattitaitoinen palvelu.
  • Hyvää palvelua
  • Ohjaaja on erittäin mukava ja osaava. Joustaa ajat kanssani erinomaisesti. On tsempannut minua hyvin, varsinkin kuntoutussuunnitelman toteuttamiseksi.
  • Edistian avulla vointini on parantunut merkittävästi ja olen pystynyt jatkamaan koulunkäyntiä ja päässyt työelämään. Olen ollut erittäin tyytyväinen saamaani palveluun.
  • Kiitoksia paljon avustanne!

Lue lisää: https://edistia.fi/kotiinvietavatpalvelut/