Kotiin vietävät palvelut – tuettu asuminen

Kotiin vietävä palvelumme on asiakaslähtöistä sosiaalista kuntoutusta, jonka tarkoituksena on turvata omatoimista asumista ja käynnistää kuntoutumisen prosessi.

Asiakkaamme ovat eri ikäisiä aikuisia, jotka tarvitsevat tukea asumiseen sekä itsenäisen elämän hallintaan. Heillä saattaa olla haasteita sosiaalisissa suhteissa ja usein ongelmien taustalla ovat psyykkiset sairaudet, päihteiden ongelmakäyttö, muut riippuvuudet sekä neuropsykiatriset ongelmat. Edellä mainitut syyt voivat aiheuttaa merkittävää toimintakyvyn alenemista, jonka vuoksi heillä on ongelmia kiinnittyä työ- ja opiskeluelämään. Omaisten ja muun lähiverkoston tuki saattaa olla liian heikkoa tai sitä ei ole lainkaan. Asiakkaamme saattavat lisäksi tarvita apua talouden hallinnassa vuokravelkojen ja häätöjen ennaltaehkäisemiseksi. Monet tarvitsevat apua myös sosiaalitukien hakemisessa.

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka asuvat omassa kodissaan. Tarjoamme myös apua asunnon järjestämisessä hajasijoitetuista asunnoista. Asiakkaat tulevat palveluun kaupungin sosiaalitoimen lähettäminä. Toiminta-alueenamme on pääkaupunkiseutu.

Tukea tarpeen mukaan

Asiakassuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan sekä hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa ja mahdollisuuksien mukaan myös muu verkosto otetaan mukaan suunnitteluun. Palveluissamme korostuu omatoimisuuden ja itsenäisen elämisen tiivis harjoittelu. Työryhmämme on osaava ja moniammatillinen. Nimeämme asiakkaalle aina oman ohjaajan, joka työskentelee hänen kanssaan yhteisesti asiakassuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tuen määrä voi elää palvelun aikana joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakkaiden toimintakykyä mitataan RAI-CMH mittarin avulla ja ensimmäinen kartoitus tehdään palvelun alkaessa.

Ajatuksemme kuntoutuksesta

Toimintamme perustuu toipumisorientaation (recovery) viitekehykselle. Toipumisorientaatiossa painottuvat asukkaan voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Tällöin pääpaino ei ole sairaudessa eikä oireissa, vaan toipumisessa ja mahdollisuudessa elää omannäköistä elämää.

Kaisa Salonen

palvelupäällikkö, kotiin vietävät palvelut
yksikön päällikkö / tiimivastaava, Friisinmäenaukio
044 767 1593
kaisa.salonen@edistia.fi

Jarkko Salmi

tiimivastaava, kotiin vietävät palvelut

044 706 0572
jarkko.salmi@edistia.fi

Olemme mukana Essi-Allianssissa

Essi-Allianssi on asumisen tuen palvelu espoolaisille. Espoon kaupungin suunnitteleman yhteistyömallin tarkoituksena on kehittää allianssin osapuolten kanssa uudenlainen ja kokonaisvaltainen palvelukonsepti. Allianssin asiakkaat saavat palvelua Asunto ensin -periaatteella, jossa ajatuksena on ensin turvata asuminen ja sitten vasta aloittaa muu sosiaalinen kuntoutuminen.

Allianssissa ovat mukana Espoon kaupungin lisäksi Edistia, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Sininauha Oy ja Sininauhasäätiö.

 

Lue lisää: www.essi-allianssi.fi