Edistia aloitti asumisneuvonnan tarjoamisen 1.9.2023 alkaen. Edistia tuottaa Espoon kaupungin asumisneuvontaa ainoana palveluntuottajana, ja työmuodot ja yhteistyö muiden tahojen kanssa hakevat vielä muotoaan.

Edistialla on kuitenkin pitkät perinteet asunnottomuustyössä ja asumiseen liittyvässä tuessa, joten aivan uuden äärellä ei olla. Asunnottomuuden ehkäiseminen ja vähentäminen ovat vahvasti strategiassamme, joten asumisneuvonnan saaminen osaksi palveluvalikoimaamme auttaa meitä saavuttamaan itsellemme asettamiamme tavoitteita.

Asumisneuvontaa kaikille espoolaisille

Asumisneuvonta aloitettiin nyt kahden asumisneuvojan voimin, mutta arvioimme Espoon kaupungin kanssa joka vuosi, montako asumisneuvojaa seuraavalle vuodelle tarvitaan. Tällä hetkellä uusi tiimi on siis pieni, mutta sitäkin tehokkaampi ja työt on aloitettu täydellä teholla. Työhön kuuluu mm. yhteydenottoihin vastaaminen sekä puhelimitse että sähköpostilla.

Asiakkaana asumisneuvonnassa voi olla kukaan tahansa espoolainen, joka kokee tarvitsevansa neuvoja tai tukea asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonta on asiakkaille ilmaista ja yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä ja tietysti mieluummin jo silloin, kun ongelmat eivät vielä ole niin suuria.

Vuonna 2023 tunnistettuja erityishaasteita ovat kotikuntaoikeuden saavien ukrainalaisten asunnonhaku, nuorten ja muiden pienituloisten vuokranmaksukyvyn alentuminen sekä korkean sähkönhinnan ja lainakorkojen nousun aiheuttamat maksuvaikeudet. Joidenkin asiakkaiden asia tulee ratkaistua jo ensimmäisellä yhteydenotolla, mutta osan kanssa jatketaan yksilötapaamisiin tai ohjataan asiakas asunnonhakupajoihin, joita järjestetään joka viikko. Joskus asiakas on myös syytä ohjata eteenpäin esimerkiksi sosiaalitoimeen, lastensuojeluun tai velkaneuvontaan.

Asumisneuvontakin on verkostotyötä

Asumisneuvonta on asiakaslähtöistä ja sitä on mahdollista saada jopa anonyymisti. Lisäksi asumisneuvonta on vahvasti verkostotyötä. Asiakkaiden kanssa ollaan yhteydessä esimerkiksi vuokranantajiin, sähköyhtiöihin, perintätoimistoihin, Kelaan ja sosiaalitoimeen. Koska toiminta on meille uutta, on syyskuussa käytetty paljon aikaa suunnitteluun ja verkostoitumiseen sekä markkinointimateriaalien ja infotilaisuuksien materiaalien tuottamiseen. Yhteistyösuhteiden luominen tulee varmasti olemaan iso osa asumisneuvojien työtä koko loppuvuoden ajan.

Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme asumisneuvonnassa ovat esimerkiksi Espoon kaupungin nuoriso- ja asiointipalvelut sekä Hello Espoo -info, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aikuissosiaalityö, seniorineuvonta, lastensuojelu, lastensuojelun jälkihuolto ja kriisimajoitusyksikkö Viisikko sekä Espoon Asunnot Oy. Nämä voivat ohjata asiakkaita asumisneuvontaan ja lisäksi itse konsultoida asumisneuvojia saadakseen tukea asiakkaan asioiden ratkaisemiseen.

Asumisneuvonnassa on tulossa siis työntäyteinen syksy, mutta innolla odotamme sitä, että asiakkaat ja yhteistyökumppanit löytävät palvelumme. Hyvät yhteistyökumppanit ja toimintamallit ovat avainasemassa, jotta asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua!

Kaisa Salonen
palvelupäällikkö, asumisneuvonta