Edistian kuntouttavassa työtoiminnassa olevat pitkäaikaistyöttömät pääsevät harjoittelemaan työelämätaitoja naapuriyrityksemme Wulff Oy:n kanssa. Yhdenvertaisuutta edistävä toiminta on puolestaan osa Wulffin strategiaan kuuluvaa vastuullisuutta.

Edistian työvalmennuspalvelujen ja Wulff Oy:n yhteistyö alkoi 2019, kun kiinteistö, jossa Edistian työvalmennuspalvelujen toimitilat sijaitsevat siirtyi Wulffin omistukseen. Wulff myös muutti pääkonttorinsa ja varastonsa Espoon Kiloon ja Edistia jäi entisiin tiloihinsa vuokralaiseksi. Uudet seinänaapurit tutustuivat lähemmin toistensa toimintaan ja yhteistyöajatuksia alkoi herätä.

Vastuuvalmentaja Raija Romppainen

Iso osa Edistian työvalmennuspalvelujen asiakkaista on pitkäaikaistyöttömiä tai muuten vaikeasti työllistyviä. He osallistuvat kuntouttavaan työtoimintaan, jossa valmentautujaa kiinnostavan alan ja työn tai opiskelupaikan löytämistä tuetaan tekemällä mm. erilaisia työtehtäviä työpajoilla ja tutustumalla eri alojen yrityksiin. ”Kun esittelimme uudelle vuokraisännälle minkälaisia työpajoja meillä täällä on ja mitä kaikkea valmentautujamme tekevät, alkoi ideoita yhteistyölle syntyä”, kertoo Edistian vastuuvalmentaja Raija Romppainen. ”Olemme tehneet Wulffille erilaisia alihankintatöitä, mm. kädentaitopajalaisemme ovat ommelleet kansituoleja Wulffin omasta logokankaasta. Lisäksi olemme osallistuneet pieniin kiinteistönhoitotöihin kuten haravointiin ja ovien maalaukseen. Eniten olemme kuitenkin autelleet varastolla: tehneet pakkaus- ja purkutöitä sekä tarroituksia”.

 

 

 


Varsinaisten työtehtävien lisäksi treenataan myös työelämän pelisääntöjä

Työvalmennusjohtaja Pia Furu

”Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena ei ole korvata yrityksen työntekijöitä. Wulffilla on omat yhteistyöyrityksensä mm. kiinteistönhuollossa,” painottaa Raija. ”Sen sijaan me toimimme apukäsinä työelämän oikeissa tilanteissa ja valmentautujamme saavat samalla oppia, kokemusta ja mielekkyyttä arkeen. Wulffille silloin tällöin tehtävät pienet aputyöt tuovat mukavaa vaihtelua jokapäiväiseen pajatyöhön ja valmentautujamme ovat olleet innolla mukana. Wulff tuntuu heistä aidolta työpaikalta, joka tarvitsee panostamme ja antaa oikeita työtehtäviä”.

Myös Edistian työvalmennusjohtaja Pia Furu iloitsee hyvästä vuokranantajasta ja yhteistyökumppanista: ”meillä Wulffin kanssa yhteistyö toimii kaikilla tasoilla! On tosi tärkeää, että valmennuksessa, joka tähtää kohti työelämää, treenataan myös niitä ”oikeita” töitä oikeassa yritysympäristössä muun kuntouttavan toiminnan ohella. Työn tekemiseen kun kuuluu varsinaisten työtehtävien lisäksi niin paljon muutakin, kuten tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky, huolellisuus ja muiden työelämän pelisääntöjen, esim. työaikojen ja aikataulujen noudattaminen”, Pia summaa.

Wulffin tarjoamat työmahdollisuudet auttavat osaltaan takaisin työelämään

Myös Wulff Leasing ja Oy:n ja Keskinäinen Kiinteistö Oy Kilonkallio 1:n toimitusjohtaja Petri Kuisma on tyytyväinen yhteistyöhön. ”Tutustuttuamme Edistian työvalmennustoimintaan ja työntekijöihin, tuli Raijan kanssa puheeksi, että heidän valmentautujansa voisivat autella tarvittaessa. Meillä on melko usein ns. lisäarvotöitä eli nopeita pikkuhommia, kuten varastolla pakkauskokojen muuttamista ja tarroitusta.”

Yhteistyö on Petrinkin näkökulmasta sujunut hyvin ja annetut hommat ovat tulleet tehtyä. ”Työtehtävät, joissa Edistian asiakkaat auttavat ovat yleensä kiireettömiä ja niitä voi tehdä oman kuntonsa ja jaksamisensa mukaan”, hän valottaa. ”Edistian pajalaiset ovat kertoneet, että antamamme aputehtävät tuntuvat mieluisilta ja mielekkäiltä. Monesta valmentautujasta onkin tullut jo tuttu, moikkaamme ja juttelemme kun kohtaamme ja he kyselevät välillä itsekin, että olisiko taas jotain hommia. Tuntuu mukavalta, kun voi auttaa ihmisiä takaisin työelämään ja saamaan taas kiinni työnteosta.”

Yhdenvertaisuutta edistävä toiminta on osa Wulffin vastuullisuutta

”Wulffin strategiassa vastuullisuus on tärkeässä roolissa. Erityisesti Wulff haluaa, ja kokee mahdolliseksi voivansa vaikuttaa myönteisillä ilmastoteoilla ja yhdenvertaisuutta edistävällä toiminnalla. Siksi yhteistyö Edistian kanssa on Wulffille arvokas mahdollisuus,” kertoo Wulffin viestintä- ja markkinointijohtaja Tarja Törmänen.

”Edistian valmentautujat saavat Wulffilta tärkeän kokemuksen siitä, miltä tuntuu olla osa työyhteisöä. Ajattelemme, että jokainen on arvokas ja riittävä sellaisena kuin on. Omia taitoja ja osaamista on aina mahdollista kasvattaa ja kehittää. Kaiken työn ei aina heti alkuun tarvitse olla tuottavinta mahdollista, parasta tuottavuutta on hyvän ihmisyyden lisääminen maailmaan. Siksi meillä ollaan valmiita panostamaan wulffilaisten aikaa kohtaamiseen ja opastamiseen. Edistia tekee hienoa ja merkityksellistä työtä, ja Wulffilla iloitaan mahdollisuudesta olla mukana”, Tarja jatkaa.

Poikkeuksellinen koronavuosi on siirtänyt suurimman osan Edistian työvalmennuksen asiakkaista etävalmennukseen ja hiljentänyt Kilon työpajat. Suunnitelmissa on kuitenkin tautitilanteen helpottuessa jatkaa hyvää yhteistyötä. ”Meillä kiinteistönomistajana on tarkoitus vähän remontoida ja piristää myös vuokralaisemme Edistiankin tiloja. Luvassa on mm. pieniä maalaushommia, joiden toteuttamisessa tulemme varmasti taas kääntymään Raijan ja valmentautujien puoleen,”  Wulffin Petri Kuisma kertoo.