Edistia järjesti tiistaina 30.10.2018 Espoon Valtuustotalossa seminaarin teemalla: 

SYRJÄYTTÄÄKÖ TEKNOLOGIA EMPATIAN?

Valtuustosali täyttyi kiinnostuneesta yleisöstä. Onko teknologia ja tekoäly syrjäyttämässä ihmisen ajattelun ja empatian? Tähän kysymykseen haettiin vastausta ja eri näkökulmia.

Seminaarin alkuun näytettiin Edistia-konsernin toimintaa esittelevä uunituore video.  Katso video

Aivotutkija Katri Saarikivi Helsingin yliopistosta alusti aiheesta Tunneäly ja tekoäly. Saarikiven mukaan näiden kahden vastakkainasettelu ei ole hedelmällistä, tekoälyä – kuten teknologioita yleensäkin- voidaan ajatella työkaluna, joka voi auttaa ihmisiä ja paikata esimerkiksi erilaisia osaamis- tai kyvykkyysvajeita. Saarikivi puhui paljon empatiasta ja empatiakyvystä. Hänen mukaansa empatia on kykyä tajuta toisia ihmisiä, mikä taas vaikuttaa kaikkeen vuorovaikutukseen. Empatiakyvykkyyttä voi myös aktiivisesti harjoitella.

Taloussosiologian professori Pekka Räsänen Turun yliopistosta luennoi Digiosattomuuden eri ilmenismuodoista. Suomen tietoyhteiskuntakehitys on ollut nopeaa, mutta kaikki eivät ole päässet siihen mukaan. Digisyrjäytymiseen on monia syitä, mutta selkeää näyttöä on siitä, että pelkkä teknologiausko eli teknologian saatavuuden varmistaminen ei riitä. Tarvitaan myös teknologioiden käyttötarkoituksen opettamista sekä käyttäjän omaa motivaatiota.

Professori, IT-tiedekunnan dekaani Pekka Neittaanmäki Jyväskylän yliopistosta alusti aiheesta Tekoäly ihmisen tukena. Tekoälyn sovelluksia on jo käynnissä eri toimialoilla ja Suomi on hyvin kehityksen kärjessä mukana.

Vastaukseksi seminaariteeman kysymykseen kiteytyi, että tulevaisuudessakin keskiössä on se, millaiset ihmiset ja miten teknologioita käyttävät.

Seminaari päättyi verkostoitumiseen lounaan merkeissä.

Kiitos osallistujille!

Lisätietoja: toimitusjohtaja Pia Harju-Autti, puh. 040-7707793