Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen yritys -merkin Espoon Diakoniasäätiö sr:lle ja Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkyskodeille – nyt merkki käsittää koko Edistia-konsernin. 

Espoon Diakoniasäätiö sr:lle ja Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkyskodeille on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. Säätiökonserniin kuuluvalle Eedi Asumispalvelut Oy:lle merkki on myönnetty jo aiemmin. Toisin sanoen koko Edistia-konserni on nyt Yhteiskunnallinen yritys.

Edistia-konserni toimii elämäänsä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi ja edistää heidän elämänsä hallintaa. Konsernin muodostavat Espoon Diakoniasäätiö sr, sekä säätiön omistamat Eedi Asumispalvelut Oy ja Kiinteistösakeyhtiö Kyyhkyskodit. Konserni toimi tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla ja Kanta-Hämeessä. Espoon Diakoniasäätiön perustehtävä on yhteiskuntavastuullinen eli auttaa ihmisiä elämässä eteenpäin. Säätiö tuottaa mm. kuntouttavaa työtoimintaa sekä ryhmä- ja yksilövalmennusta heikommassa työmarkkina-asemassa oleville. Lisäksi säätiö torjuu asunnottomuutta Edistia-vuokrakotien avulla sekä järjestää matalan kynnyksen toimintaa Oodi-toimintakeskuksessa.  Säätiökonsernin tytäryhtiö, Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkyskodit, on puolestaan Espoossa sijaitseva ARA-rahoitteinen kiinteistö, joka toimii mielenterveyskuntoutujien yhteisökotina. Säätiön omistama Eedi Asumispalvelut Oy tarjoaa tukea elämiseen sekä Espoon yhteisökodissa että kotiin vietävillä palveluilla.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

– Edistia eli Espoon Diakoniasäätiö on tehnyt kohta 50 vuotta työtä yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien puolesta, kertoo Edistia-konsernin toimitusjohtaja Pia Harju-Autti. Toimintamme piirissä on kuukausitasolla noin 600 ihmistä, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan palvelujen, tukien ja turvaverkostojen ulkopuolelle. Heitä ovat esimerkiksi asunnottomat, mielenterveyskuntoutujat ja pitkäaikaistyöttömät. Yhteiskunnallinen yritys -merkki osoittaa, että Edistian arvot ja tapa toimia edistävät yhtäläisen ihmisarvon toteutumista ja jokaisen mahdollisuutta elää oman tahtonsa mukaista elämää yhteiskuntamme tasavertaisina jäseninä.

– Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset tuottavat liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää, kuten myös juuri merkin saaneet Espoon Diakoniasäätiö ja Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkyskodit. Nämä yritykset tuottavat yhteiskunnalle sen tarvitsemia palveluja ja kantavat vastuuta lähimmäisistä, kertoo markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisätietoja

Pia Harju-Autti, toimitusjohtaja, Edistia-konserni, pia.harju-autti@edisti.fi, 040 770 7793

Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen yritys -merkki, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773

Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.yhteiskunnallinenyritys.fi. Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. www.suomalainentyo.fi