Jo neljättä kertaa järjestetty PKS-ruoka-aputapahtuma kokosi 27.9.2023 ruoka-avun toimijoita Helsingistä, Vantaalta ja Espoosta keskustelemaan ajankohtaisista teemoista. Tapahtuma käynnistyi hävikistä valmistetulla lounaalla, minkä jälkeen Stadin safkan vetäjä Anni Heinälä toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi tapahtuman esittelemällä järjestäjät ja yhteistyökumppanit. Edistiasta mukana tapahtumassa oli kehittämispäällikkö Jyrki Myllärniemi.

Lyhyen tutustumiskierroksen jälkeen syvennyttiin työttömyyden ja työllistymisen kysymyksiin Työttömien keskusjärjestön Ulla-Maija Kopran luotsaamassa paneelikeskustelussa. Keskusteluun osallistuivat Kirsi Sulaoja Vantaan kaupungin valmentavasta nuorisotyöstä, Laura Bredin Supernova-hankkeesta ja Katri Valve Vantaan seurakuntayhtymän diakoniatyöstä. Esille nousi työttömyyden moninaisuus sekä sen vaikutukset yksilöön ja yhteiskuntaan. Haasteena pidettiin sitä, tavoittavatko työttömille tarjottavat palvelut oikeat ihmiset oikeaan aikaan. Hallituksen leikkaussuunnitelmat, työpaikkojen saatavuus ja työelämän joustamattomuus taas herättivät huolta.

“Asia on tuttu myös Edistiassa ja liittyy meidän tavoitteisiimme. Pääkaupunkiseudun ruoka-aputoimijat tekevät myös osana ruoka-aputoimintaa monipuolista työtä tiedottamisessa sekä osallisuuden ja työllisyyden edistämiseksi”, Jyrki sanoo.

Food Waste Ecosystem hakee ratkaisuja ruokahävikin hyödyntämiseen

Paneelin jälkeen kuultiin Food Waste Ecosystem -hankkeen esittely. Hankkeessa etsitään käytännön ratkaisuja erityisesti ravitsemispalveluiden hävikin vähentämiseen ja sen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Monet osallistujista olivatkin tunnistaneet tarpeen luoda toimivia ratkaisuja ruokalinjastoilta syntyvän hävikin hyödyntämiseen. Jyrki kertoo, että hanketta varten on suunniteltu pilottia, jolle on haettu hankerahoitusta.

“Food Waste Ecosystem -yhteistyössä on mukana Espoon kaupungin Ruokapalvelut ja muitakin tahoja. Hankkeella on merkitystä paitsi ruoka-avulle, myös laajemmin kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.”

Seuraavaksi tapahtuma jatkui Vantaan Yhteisen pöydän vetäjän, Hanna Kuisman luotsaamalla learning café -työskentelyllä, jossa kierrettiin ryhmittäin kolmella eri työskentelypisteellä. Kullakin pisteellä pohdittiin omaa teemaansa: kasviproteiinivalmisteiden hyödyntämistä ruoka-avussa, ateriapalveluissa syntyvän ruokahävikin hyödyntämistä sekä ruoka-apukentällä toimimisen herättämiä tunteita, ajatuksia ja huolia. Työskentely mahdollisti uusien ideoiden jakamista, verkostoitumista ja vertaistukea.

Seuraava tapahtuma luvassa maaliskuussa 2024

Tunnelma oli koko tapahtuman ajan välitön ja innostunut, ja myös osallistujilta kerätyn palautteen perusteella päivä oli erittäin onnistunut. Jyrki toteaa, että kaksi vuotta sitten käynnistynyt pääkaupunkiseudun ruoka-aputoimijoiden yhteistyö on ollut tarpeellista ja antoisaa.

“Yhteistyön tuloksena on syntynyt muun muassa seminaarien sarja, joista tämä oli nyt neljäs. Seuraava tapahtuma pidetään 19.3.2024 Espoossa. Pääteemoina tulevat silloin olemaan ruoka-avun tulevaisuus ja miten olemme onnistuneet luomaan mallia valmiin ruoan hyödyntämiseksi.”

Edistia koordinoi Espoon ruoka-apuverkoston toimintaa, jossa on mukana Edistian lisäksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sekä järjestöjä. Jutun kuvat: Hanna Kuisma. Teksti: Tiina Haukijärvi & Riikka Koskela.