”Espoossa on paljon asunnottomia, jotka pärjäisivät tavallisessa vuokra-asumisessa, mutta yleensä luottohäiriöiden ja velka-asioiden vuoksi eivät saa asuntoa vuokrattua ja asunnottomuus pitkittyy. Nämä ihmiset majailevat joko kaupungin tilapäisasumisessa tai kavereitten ja sukulaisten nurkissa. Heistä on aikuissosiaalityössä huoli, sillä hyvinvoinnista ja toimeentulosta on haastavaa huolehtia pitkäaikaisesti ilman kotia. Asunnottomuus on Suomessa marginaali-ilmiö, ja pelkästään asunnottoman statuksella on syrjäyttäviä vaikutuksia”, kertoo Espoon sosiaalityöntekijä Tuuli Paukkunen.

”Asunnottomien joukko koostuu hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevista ihmisistä”, Tuuli jatkaa. ”Aikuissosiaalityön konkreettiset keinot järjestää asuntoja ovat aiemmin koskeneet vain tukiasuntoja. Ne kohdentuvat sille osalle asunnottomista, joilla on monialaista tuen tarvetta ja kaikkein haavoittuvin asema,” Tuuli täydentää. ”NAMin avulla voimme matalammalla kynnyksellä saada muitakin asunnottomia takaisin normaaliin vuokra-asumiseen.”

Asukkaat NAM-mallissa ovat Espoon aikuissosiaalityön asiakkaita. Hankkeeseen on ohjattu ensisijaisesti niitä aikuissosiaalityön päihteettömissä tilapäisasunnoissa olevia, jotka eivät yleensä luottohäiriömerkinnän ja aiemman vuokravelan vuoksi ole onnistuneet omatoimisesti vuokra-asuntoa saamaan yrityksestä huolimatta.

 Valtaosa NAM-hankkeen asunnoista on tullut Edistialta

Hankekauden (10/2019 – 10/2022) tavoite on 40 asuntoa. Espoon aikuissosiaalityö on työskennellyt hankkeessa tähän mennessä 35 asiakkaan kanssa, joista asunnon saanut 26. Valtaosa asunnoista, 15 kappaletta, on tullut Edistialta. NAM-asunnot ovat muiden Edistian asuntojen tapaan yksiöitä ja kaksioita. Yleensä Edistian asunnoissa myös asumisen tuki tulee Edistialta, mutta NAM-mallissa tukipalvelun tuottaa Espoon aikuissosiaalityö.

”NAM-hanke lähti vauhdilla käyntiin”, kertoo Edistian vuokraustoiminnan päällikkö Anne Björklund. ”Yhteistyö Espoon kanssa käynnistettiin tammikuussa 2021, jolloin kartoitimme omia vapautuvia asuntojamme, jotka voisi tähän hankkeeseen osoittaa. Espoo oli myös jo valmistellut asukasvalintaa. Asuttaminen saatiinkin vauhdilla helmikuussa ja kesäkuussa kaikissa Edistian NAMin käyttöön varaamissa asunnoissa oli asukas.”

Hankeyhteistyö on sujunut erittäin hyvin

Espoon Tuuli Paukkunen kertoo yhteistyön Edistian kanssa on sujuneen todella hyvin. ”Meillä on yhteinen tahtotila siihen, että asukkaiden asuminen onnistuu ja se näkyy yhteistyön asiakaslähtöisyytenä ja matalana kynnyksenä. Edistia on tarjonnut asuntoja hankkeelle ja NAM-tiimi on voinut valita asuntoon mahdollisimman sopivan asukkaan. Tällä tavoin on voitu huomioita asunnottoman toiveet ja tarpeet kuten työssäkäyvällä työpaikan sijainti tai etävanhemmalla lasten asuinpaikka.”

Kokemukset hankeyhteistyöstä ovat myös Edistian vuokrausvastaava Katriina Kosken mukaan olleet erittäin positiiviset. ”Edistian rooli ja tehtävät vuokranantajana on selkeä ja hyvin määritelty. Me vastaamme asuntonäytöistä ja hoidamme alkuperehdytyksen asuntoon sekä kiinteistöön. Lisäksi teemme mm. vuokranmaksuseurantaa. Espoon kokeneet tukityöntekijät puolestaan vastaavat asukkaiden arjen tukemisesta.” Katriinan mukaan NAM-mallissa erityisen hyvää on tiivis yhteistyö. ”NAM-asiakkaille – ja samalla meille – on nimetty oma työryhmä, johon kuuluu sosiaalityöntekijä ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Tutut työntekijät on helppo tavoittaa ja yhteistyö toimii tehokkaasti ja joustavasti.”

Katriina näkee mallissa myös muita hyviä puolia: ”isompi satsaus sosiaalipalveluna asuttamisen alkuun sekä kattavan palvelupaketin tarjoaminen asunnon ohessa on vaikuttava yhdistelmä”, miettii Katriina. NAM-mallin asukkaat saavat yksilöllisen tarpeen mukaan, asumisen tuen lisäksi, vahvaa tukea mm. työllistymisessä ja talouden hoidossa esim. velkaneuvonnan muodossa.

Toimivasta mallista toivotaan pysyvää toimintatapaa

”Malli on vaikuttanut Espoon näkökulmasta hyvältä”, vahvistaa Tuuli Paukkunen. ”NAM-mallilla pystymme auttamaan aiempaa enemmän asunnottomia pääsemään tavalliseen vuokra-asumiseen kiinni ja saamaan sen myötä muitakin asioita järjestykseen. Mallilla on myös myönteisiä kustannusvaikutuksia: kalliin tilapäisasumisen tarve lakkaa ja moni pääsee asunnon myötä esimerkiksi palaamaan työelämään ja vastamaan omasta toimeentulostaan”.

NAM-mallia pyritään kehittämään asiakaslähtöisesti, asiakasosallisuus huomioiden ja asiakkailta kerätään asiakaspalautetta sekä järjestetään asiakasraateja. NAM-malli onkin saanut kiitosta myös asiakkailta. ”Asiakastyytyväisyyskyselyn ja asiakasraadin palautteet olivat tosi hyviä,” Anne Björklund kertoo. ”Edistia vuokranantajana sai kiitosta mm. joustavuudesta ja asuinaluetoiveiden huomioimisesta. Asukkaat kokivat myös kaupungin hanketyöntekijöiden henkilökohtaiset tapaamiset ja kotikäynnit tärkeiksi.”

Sekä Edistian että Espoon NAM-tiimiin toiveena onkin, että NAM-malli voisi jäädä kahden vuoden kokeilun jälkeen pysyväksi toimintamalliksi.

Lisätietoja:

Edistia, Anne Björklund, vuokraustoiminnan päällikkö, anne.bjorklund@edistia.fi, 040 593 2333
Espoon kaupunki, sosiaalityöntekijä Tuuli Paukkunen, tuuli.paukkunen@espoo.fi, 040 636 8438