Suomessa elää paljon maahanmuuttajia, jotka eivät puhu suomea. Kotoutuminen edellyttää kielitaitoa ja kielitaidottomuus lisää syrjäytymisriskiä. Kotoutumiskoulutuksen kielenopetuksen ulkopuolelle jäävät helposti esimerkiksi iäkkäämmät maahanmuuttajat. Osa heistä on myös luku- ja kirjoitustaidottomia.

Luetaan yhdessä -verkosto, on Suomen akateemisten naisten liiton toimintaa, joka saa tukea STEA:lta ja Koneen säätiöltä. Tavoitteena on tukea maahan muuttaneiden kielen oppimista ja kotoutumista. Painopiste on arjessa tarvittavassa kielitaidossa. Verkosto tarjoaa vapaaehtoistyönä lukutaidon ja suomen tai ruotsin kielen opetusta maahanmuuttajille. Tunneilla tutustutaan myös suomalaiseen kulttuuriin ja ajankohtaisiin aiheisiin, mikä sekin edesauttaa kotoutumista.

Edistia Työelämän Luetaan yhdessä -ryhmä on toiminut jo vuosia. Nytkin kysyntää olisi vielä useammalle ryhmälle, kuin mitä vapaaehtoiset opettajat pystyvät opettamaan.

Haluaisitko tulla mukaan toimintaan?

Voit olla miltä alalta tahansa, kunhan puhut sujuvaa suomea. Ryhmä kokoontuu Kilossa, Edistia Työelämän tiloissa joka torstai klo 10.30 – 12. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Lisätietoja: vastuuvalmentaja Marianne Maxwell puh: 044 0203215

luetaanyhdessä.fi