Edistian konsernin johtoryhmä halusi osallistua omalta osaltaan tärkeään asian tukemiseen: 2020 Yhteisvastuukeräykseen. Lisäksi me molemmat täytämme tänä vuonna pyöreitä: Yhteisvastuukeräys 70 vuotta ja Espoon Diakoniasäätiö / Edistia 50 vuotta! Myös keräyksen teema: vanhemmuuden tukeminen koskettaa kaikkia edistialaisia sekä asiakkaitamme.

Keräykseen osallistuttiin perjantaina 7.2. Johtoryhmä jalkautui keräyslippaineen työpäivän jälkeen Kauppakeskus Sellon käytäville. Kehittämispäällikkömme, diakoni Jyrki Myllärniemi on jo Yhteisvastuukeräyskonkari, mutta kaikille muille kerta oli ensimmäinen. Yhdessä todettiin, että keräykseen osallistuminen oli mielenkiintoinen ja positiivinen kokemus. Tempauksen jälkeen kaikilla kerääjillä oli hyvä mieli ja lippaiden pohjallekin oli kertynyt kilisevää. Erityisesti mieltä lämmittivät nuoret, jotka halusivat osallistua ja lahjoittaa keräykseen.

Yhteisvastuukeräys näkyy myös muualla Espoon Diakoniasäätiön juhlavuodessa. Lahjoitamme mm. kunnostettuja polkupyöriä Leppävaaran seurakunnan vapputapahtuman arpajaispalkinnoiksi. Tuotto menee Yhteisvastuukeräykselle. Otamme myös keräyslippaat mukaan kaikille avoimiin juhlavuoden tapahtumiimme.

Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta

Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Lapsen ja vanhemman välinen myönteinen suhde edistää lapsen kehitystä. Sen sijaan vanhemman yksinäisyys, stressi tai sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä koko perheen hyvinvoinnille.

Tuen tarpeellisuudesta huolimatta monien isien ja äitien kokemus on, että arjen vanhemmuushaasteisiin tukea on saatavilla liian vähän. Yhteisvastuu 2020 tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukemalla vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

40 prosenttia keräystuotosta käytetään vanhemmuutta vahvistaviin matalan kynnyksen tukitoimiin Suomessa. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry sekä seurakunnat. Tuki voi olla esimerkiksi vertaistukea vanhemmalle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki kuormittuneille perheille.

60 prosenttia keräystuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Maailmalla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lue lisää: https://www.yhteisvastuu.fi/