Suomen Icehearts Ry ja Edistia ovat allekirjoitteneet yhteistyösopimuksen Heartbeat-konseptin toteuttamisesta. Tarkoitus on varmistaa Icehearts-nuorten jälkihuolto, kun heidän Icehearts-taipaleensa päättyy 18 vuoden iässä. Edistian Heartbeat tarjoaa putoamisuhan alla oleville nuorille valmennusta opiskeluun tai työelämään. Valmennukseen yhdistetään Iceheartsista tuttua urheilutoimintaa.

Icehearts ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä joukkueurheilun keinoin

Icehearts-järjestö ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä innovatiivisella toimintamallilla, jonka työväline on joukkueurheilu. Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Toimintamalli tarjoaa pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea lapsen hyväksi nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. Icehearts-kasvattaja tukee joukkueeseen valittuja lapsia koulussa, kotona ja vapaa-ajalla 12 vuoden ajan.

Icehearts-toiminnan avulla ennaltaehkäistään osattomuutta ja syrjäytymistä sekä kohennetaan inhimillistä hyvinvointia. Icehearts-toimintaan valitaan lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea kasvussaan. Lasten valinnassa auttavat kunkin kunnan esikoulujen ja peruskoulujen henkilöstö ja alueen sosiaalitoimi. Joukkueen toimintaan osallistumisesta ja tuen vastaanottamisesta päättävät aina lasten vanhemmat.

Heartbeat tukee nuorta elämässä eteenpäin

”Edistian Heartbeat tukee nuoria, jotka ovat vaarassa jäädä tyhjän päälle, kun Icehearts-toiminta 18-vuoden iässä loppuu”, kertoo Edistian työvalmennusjohtaja Pia Furu.

”Heartbeat yhdistää urheilun ja tavoitteellisen kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen tai ryhmätoiminnan. Kokeilemme toimintamallia ensin Helsingissä ja tarkoitus on laajentaa sitä myöhemmin myös muualle pääkaupunkiseudulle,” Furu jatkaa.

Heartbeat:in tavoitteena on tuoda esiin nuoren omia vahvuuksia sekä harjoitella sosiaalisia taitoja, joita työelämä vaatii. Nuoret saavat konkreettisia välineitä työnhakuun, työelämän pelisääntöihin sekä tietoa kouluttautumismahdollisuuksista.

Heartbeatin päivät koostuvat erilaisista teemoista, joissa käsitellään mm. hyvinvointia, työelämätaitoja, arjenhallintaa sekä digitaalisuutta. Päivien sisältöjä muotoillaan nuorten tarpeiden mukaisesti. Lisäksi nuoret pääsevät kokeilemaan eri aloja Edistian työpajoilla. Heartbeatin tavoitteena on, että nuori pääsee elämässään eteenpäin, töihin tai opiskelemaan.

”Monella nuorella on ammattikoulu kesken ja olemmekin suunnitelleet, että Heartbeat:issä voisi suorittaa myös ammatillisia tutkinnon osia ja yto:ja eli yhteisiä tutkinnon osia, esim. kieliä ja matematiikkaa. Tämä helpottaa myöhemmin opiskelemaan siirtymistä ja tutkinnon suorittamista,” kertoo Pia Furu.

 Heartbeat-ryhmässä liikunta korostuu

”Käynnistämme ensimmäiset Heartbeat-ryhmät alkukeväästä, ” kertoo valmentaja Matti Stén.  Iceheartsista meille siirtyvät nuoret tulevat muodostamaan oman ryhmänsä. Heartbeat-ryhmässä liikunnan osuus korostuu enemmän kuin muussa Edistian ryhmätoiminnassa. Uskomme, että liikunnan avulla nuoria on helpompi motivoida ja sitouttaa toimintaan. Alkuun käymme yhdessä esimerkiksi kuntosalilla, pelaamme sulkapalloa ja kokeilemme seinäkiipeilyä,” Matti selvittää.

”Meille siirtyvät nuoret ovat jo keskenään tuttuja 12 vuoden ajalta. Me ohjaajatkin olemme käyneet esittäytymässä ja tutustumassa nuoriin nyt kun he ovat vielä Iceheartsin riveissä,” jatkaa Matti. ”Siirtyminen Iceheartsista Heartbeatiin tehdään siis saattaen vaihtaen -periaatteella,” Matti hymyilee.  ”Nuori pääsee mukaan toimintaan sosiaalitoimiston sosiaaliohjaajan kautta. Tavoitteemme on saada nuoria elämässä eteenpäin ja varmistaa, että kukaan ei syrjäydy, jää työttömäksi tai muuten palveluiden ulkopuolelle.”

Valmentajat Petteri, Hanne ja Matti

 

 Lisätietoja:

Edistia Työelämä
Työvalmennusjohtaja Pia Furu
pia.furu@edistia.fi, 044 522 4571

Suomen Icehearts Ry
Joukkuetoiminnan koordinaattori Vellu Kilpala
vellu.kilpala@icehearts.fi, 040 566 2767