Mittaamme valmentautujiemme etenemistä ja toimintamme vaikuttavuutta monin kyselyin ja selvityksin. Tuloksemme ovat perinteisesti olleet hyviä ja sama positiivinen viesti saatiin myös viimeisimmästä, itse toteuttamastamme asiakastyytyväisyyskyselystä. Kysely tehtiin nettilomakkeella syksyllä 2021 ja siihen vastasi 48 valmentautujaa. Valmentautujista 54% oli osallistunut lähivalmennukseen, 2% etävalmennukseen ja 44% oli valmentautunut molemmilla menetelmillä. Kyselyn tulokset olivat kauttaaltaan myönteisiä.

Vastaajista 75 % koki työkykynsä parantuneen Edistian työvalmennuksen aikana ja 85% kertoi saaneensa hyötyä sosiaaliohjauksestamme. Myös työtehtävissä ohjaaminen oli onnistunut hyvin, asteikolla 1-10 Edistian työllisyyspalvelujen arvosana oli 9.

Valmentautujiemme jatkosuunnitelmiinkin saatiin selvyyttä: 23% kertoi siirtyvänsä töihin, työkokeiluun lähti 17%, opiskelemaan 15 % ja palkkatukityöhön 13%. Loput jatkoivat mm. eläkkeelle tai muihin palveluihin.

Kokonaisarvosanaksi toiminnastaan Edistian työllisyyspalvelut sai kiitettävän 9 (asteikko 1-10).

Katso mitä työpajoillamme tehdään YouTuben esittelyvideomme avulla!