Valtakunnallisen Sovari-kyselyn tulokset on jälleen julkaistu. Työllisyyspalveluiden valmentautujat antoivat myös vuonna 2021 Edistian työpajatoiminnalle erinomaiset arvosanat.

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n ylläpitämä Sovari eli sosiaalisen vahvistumisen mittari tuottaa tietoa työpajatoiminnan laadusta ja vaikutuksista asiakkaiden elämäntaitoihin. Edistian työllisyyspalvelut ovat saaneet kyselyssä vahvat arvosanat jo vuosien ajan.

Sosiaalista vahvistumista arvioidaan mittarissa viidellä osa-alueella, joita ovat itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen hallinta, opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämänhallinta ja tavoitteellisuus. Vuoden 2021 kyselyssä 98 % Edistian työpajojen valmentautujista kertoi kokeneensa sosiaalista vahvistumista työpajajaksonsa aikana. Edistian työpajatoiminnan kokonaisarvosana 4,5 (asteikko 1–5) oli myös hiukan korkeampi kuin koko maan työpajojen keskimäärin.

Sovari 2021 -kyselyn tuloksia

“Viime vuosi toi meille monenlaisia haasteita kuntakokeilun, koronapandemian ja toimintamme tilamuutosten vuoksi. Sovari-kyselystä saamamme palautteet kuitenkin kertovat, että olemme haasteista huolimatta onnistuneet tarjoamaan valmentautujillemme laadukasta toimintaa, joka auttaa heitä eteenpäin elämässä”, iloitsee työllisyyspalveluiden palvelupäällikkö Pia Furu.

Sovari-mittari on osa kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen toimintaa, jota tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö. Työpajojen Sovari 2021 -kyselyyn vastasi koko Suomessa 4338 työpajojen valmentautujaa.

Sovari-kyselyyn vastanneen valmentautujan kommentti: "Tämän puolentoista vuoden aikana olen saanut selvän väylän elämälleni ja opiskelupaikan. Koen eheytyneeni, löytäneeni polun ja eväät jatkaa ja jaksaa."