Presidentinvaalien alla on puhuttu paljon turvallisuudesta monesta eri näkökulmasta. Yhden ehdokkaan kampanjaslogan on myös ollut: ”Suomen pitää olla turvallinen tila”. Myös versiota “Suomen pitää olla turvallinen tila suomalaisille” on käytetty. Ehdokkaaseen ja politiikkaan kantaa ottamatta jäin pohtimaan, mitä turvallinen tila tarkoittaa ja kenelle se on tarkoitettu.

Wikipedian mukaan turvallinen tai turvallisempi tila on ”inklusiivinen paikka, joka on tarkoitettu tarjoamaan paikallaolijoille ja osallistujille tunne fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta”. Periaatteita voivat olla esimerkiksi ennakkoluulottomuus, osallistaminen, kunnioitus ja koskemattomuus, mutta myös syrjivän puheen, häirinnän ja toisten taustasta tai ominaisuuksista tehtyjen oletusten kielto.

ChatGPT taas kertoi turvallisemman tilan määritelmässään, että se liittyy niin fyysiseen, emotionaalisen, sosiaaliseen kuin henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Sen mukaan tärkeää on, että yksilö tuntee olonsa hyväksytyksi ja suojelluksi ympäröivässä ympäristössään.

Jäin miettimään, kuinka tärkeää on se, että missä tahansa tilassa, kuka tahansa tilassa olija, kokee olevansa turvassa ja suojassa niin henkisesti, emotionaalisesti kuin fyysisestikin. Turvallinen tila ei koske vain tiettyä kansalaisuutta, sukupuolta, uskontokuntaa. Turvallista tilaa ei voi rajata koskemaan vain tiettyä joukkoa.

Monet työyhteisöt ovat julistautuneet noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita, mikä on hienoa. Vaikka periaatteet saattavat kuulostaa monille itsestään selviltä, eivät ne kuitenkaan sitä käytännössä valitettavasti aina ole. Siksi periaatteiden julkituominen voi parhaimmillaan tuoda vahvasti esille sitä, että asiaa pidetään juuri meidän työyhteisössämme tärkeänä ja halutaan varmistaa, että ilmapiiri on kaikkia kunnioittava ja kaikille yhdenvertainen.

Yhdenvertaisuus, turvallisuus, syrjimättömyys ovat kaikille kuuluvia perusoikeuksia. Meillä Edistiassa nämä kuuluvat yli 50-vuotisen taipaleemme arvopohjaan, ja elävät vahvasti arjessamme. Silti arvojen ja sloganien mukaista toimintaa on hyvä tarkastella, kehittää ja varmistaa että arvot elävät arjessa. Mekin vahvana arvopohjaisena toimijana käynnistämme vuodelle 2024 yhdenvertaisuutta kehittävän projektin.

Aina voi tehdä asioita paremmin ja syventää jo olemassa olevaa hyvää. Uskon, että turvallisemman tilan periaatteet tulevat meilläkin keskusteluun. Pidetään YK:n Yhteisymmärrysviikonkin hengessä jokainen osaltamme huolta siitä, että ympäröivä tila on mahdollisimman turvallinen kaikille!

Pia Harju-Autti
toimitusjohtaja