Eräs firma julistaa mainoksessaan, että 11.11. on Suomen virallinen Grey Day. Loppusyksystä päivät ovat lyhyitä, harmaita, pimeitä ja usein sateisia. Täällä Etelä-Suomessa on toisinaan ikään kuin monta marraskuuta peräkkäin. Tutkimusten mukaan meidän terveytemme, hyvinvointimme ja onnellisuutemme ei ole erityisen sääriippuvaista. Niiden tärkein lähde on läheiset ihmissuhteet, ystävät ja rakkaus. Niitä kannattaa vaalia ja rakentaa tekemällä pieniä tekoja ympäristössämme.

Pieniin tekoihin tarjoutuu tilaisuuksia läheisten, ystävien ja myös työkavereiden kanssa harmaankin arjen keskellä. Siihen tarvitaan oikeaa asennetta ja mielentilaa. Veteraanisukupolvella se konkretisoitui toteamukseen sotarintamalla: ”Veljeä ei jätetä.” Olisiko minulla tässä opittavaa? Osaanko vaihtaa näkökulmaa ja oppia uutta lisätäkseni omaa ja läheisteni ja työkavereitteni hyvinvointia?

On tärkeää, että koko yhteiskuntaa kehitetään kaikkien asukkaitten hyvinvointia edistäväksi. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ihanne on, ettei ketään haluta jättää ”leirin” ulkopuolelle. Tämän ihanteen toteuttamisessa tarvitaan meitä kaikkia: valtiota, kuntia, hyvinvointialueita, järjestöjä (esim. Edistia), yrityksiä ja meitä yksittäisiä ihmisiä. Tutkimustiedon mukaan se, että koemme tekevämme merkityksellistä työtä, on myös hyvinvoinnin lähde. Tämä haastaa meitä kaikkia ja koko yhteiskuntaa näkemään vanhan maiseman uusin silmin. Toivottavasti edistämme hyvinvointiyhteiskuntaa kaikille, emmekä hylkää sen ihanteita.

Joulun aika muistuttaa meitä läheisten tapaamisesta ja yhdessäolosta. Joulun alla työpaikoilla vietetään pikkujouluja, joissa juhlinnan ohessa voimme antaa hyvää ja rohkaisevaa palautetta työkavereillemme. Hyvää joulun aikaa meille kaikille ja läheisillemme!

Juha Metso
Edistian hallituksen puheenjohtaja