Asunnottomien yön teemana tänä vuonna on Varjojen naiset. Asunnottomat naiset altistuvat monenlaiselle hyväksikäytölle, ja kokemukset väkivallasta ovat yleisiä. ARA:n ylläpitämän asunnottomuustilaston mukaan vuonna 2018 Espoossa oli 125 asunnotonta naista. Koko Suomessa yksineläviä asunnottomia naisia oli 1 244.

Asunnottomien naisten todellisen määrän oletetaan olevan huomattavasti suurempi, sillä piiloasunnottomuus on yleistä erityisesti naisten keskuudessa. Vaikka asunnottomuus kokonaisuudessaan laskee, asunnottomien naisten prosentuaalinen osuus on nousussa.

Varjoista valoon

Aivan tavalliset asiat, kuten perhe, lapset ja äitiys, liittyvät monien asunnottomien naisten elämään, mutta he joutuvat kamppailemaan monien vaikeiden asioiden kanssa kuten, mistä saada palveluja ja apua, miten säilyttää itsemääräämisoikeus ja ruumiillinen koskemattomuus, sekä miten pitää huolta ja säilyttää perhesuhteet.

Tämän vuoden teema Varjojen naiset haluaa tuoda nämä naiset näkyviksi.

Espoossa on meneillään yhteiskehittämishanke, jonka tavoitteena on espoolaisten naisten asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja naisten asumisen turvaaminen luomalla uusia asumispolkuja. Avainasemassa on varhainen tuki, jota annetaan silloin kun naisella vielä on asunto, mutta hänellä voi olla vuokravelkaa, sopimaton asunto, haasteita kodinhoidon tehtävissä. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia naiserityisiä työmenetelmiä asiakastyöhön yksilötyössä, ryhmätoiminnoissa, kokemusasiantuntijuudessa ja matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa. Tukityöllä tavoitellaan ja tuetaan naisten itsenäistä pärjäämistä ja talouden hallinnan vahvistumista. Lue lisää: EJY: NEA – naiserityisyys asunnottomuustyössä 2018-2020

Espoon asunnottomuustilanne

Espoossa on vuoden 2018 ARA:n asunnottomuustilaston mukaan 547 asunnotonta (tilanne 11/2018). Heistä pitkäaikaisasunnottomia on 158 (asunnottomuus kestänyt yli vuoden, tai ollut toistuvaa viimeisen kolmen vuoden aikana). Naisia (yksinäisistä) asunnottomista on 125, nuoria 127 ja maahanmuuttajataustaisia 181. Asunnottomia pariskuntia ja perheitä Espoossa on 33 ruokakuntaa. Koko Suomessa oli yhteensä 5 482 asunnotonta, joista naisia 1 244.

Katso Asunnottomien yön tapahtumat Espoonlahdessa, Espoon keskuksessa, Leppävaarassa ja Matinkylässä

Lisätietoa
– aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Nieminen, Espoon kaupunki, p. 050 328 6764, tapio.e.nieminen@espoo.fi
– kehittämispäällikkö Jyrki Myllärniemi, Edistia, Espoon Diakoniasäätiö, p. 044 727 3423, jyrki.myllarniemi@edistia.fi

Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17.10.2019. Suomessa on vuodesta 2002 alkaen vietetty YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi Asunnottomien yön merkeissä. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Asunnottomien yö on yksi suurimmista sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista.