Työpajatoiminnan tuloksia selvitettiin Sovari-mittarilla. Kyseessä on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikutusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Sovari-mittaria ylläpitää Valtakunnallinen työpajayhdistys (TPY). Sovarin ylläpitoa ja tiedontuotantoa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Työpajojen Sovari-mittarin tulokset perustuvat työpajojen valmentautujille vuonna 2019 toteutettuun Sovari-nettikyselyyn. Valtakunnallinen aineisto koostuu 5216 valmentautujan vastauksista 164 työpajalta eri puolilta maata.

Edistiassa Sovari-kyselyyn vastasi 114 valmentautujaa

Työpajatoiminnassa valmentautujat oppivat uutta ja saavat työskennellä yhdessä hyvässä yhteishengessä ja ammattitaitoisessa valmennuksessa. Nämä ovat monelle aikaisemmista poikkeavia kokemuksia.

Elämässä myönteisiä edistysaskeleita Edistian valmentautujat ottivat huomattavasti valtakunnallista keskiarvoa paremmin. Edistialaisista 87% koki arjenhallintansa vahvistuneen työpajajakson aikana (valtakunnallinen vertailuluku 76%). Opiskelu- ja työelämävalmiuksiensa kertoi vahvistuneen 87% Edistian valmentautujista (valtakunnallinen keskiarvo 73%). Myös elämänhallinnassa ja tavoitteellisuudessa tuli parannusta: Edistian valmentautujilla 80% (valtakunnallinen vertailuluku 75%) Lähes jokainen eli 97% Edistian työtoimintaan osallistunut koki sosiaalisissa vahvistumista (valtakunnallinen vertailuluku 92%). Työpajatoiminta kokonaisuudessaan sai Edistian valmentautujilta arvosanan 4,1 (asteikko 1-5). Valtakunnallinen vertailuluku oli 4,3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinomaisten lukujen lisäksi myös sanalliset palautteet ovat mukavaa luettavaa. Alla Edistian valmentautujien omin sanoin kertomaa siitä, mitä hyvää työpajajakso on Edistiassa antanut.

 • Säännöllisiä ”työaikoja”. Kannustusta töiden hakemiseen. Mukavaa tekemistä, uusia tuttavuuksia. Ensiapu kurssin (se oli ihan tosi kiva), myös suuren halun päästä toteuttamaan itseäni ja takaisin tavalliseen työelämään/kouluun. Olen tyytyväinen.
 • Antanut päivärytmiä ja vaihtelua päivään. Työtehtävät ollut mielenkiintoisia ja olisin ollut halukas jatkamaan.
 • Hyvä yhteisö, saanut uusia kokemuksia. Hyvä henkilökunta.
 • Olen laihtunut vuoden aikana 15kg. Mielialani on noussut ja työ-kunto on kasvanut. Ohjaaja J.M. on ollut äärimmäisen tärkeä ja älykäs ohjaaja/pomo.
 • Olen löytänyt opiskelupaikan ja päässyt sinne sisään
 • Siedätyshoitoa sosiaalisten tilanteiden fobiaan. Syrjäytymisen loppu.
 • Socialt umgänge, orsak att rätta till dygnsrytmen, börja känna min granne så jag fick promenad sällskap alltså orsak att gå ut
 • olen saanut tehdä työtä itsenäisesti. oppinut tulemaan ajoissa töihin ja oppinut luottamaan itseeni
 • The people I have met in this workshop have accepted me for who I am despite being different, the language barrier between us did not seem to exist despite not speaking Finnish very well if at all. They all had an equal drive to help me and have taught me more than I ever could have hoped to learn on my own, they have also helped to motivate me and helped me to see the great potential I have. My personal desires and drives have thrived and flourished because of their guidance and help.
 • Ystävälliset opettajat ja ryhmä. Paikka on ollut kiva. Kurssin aikana lisääntynyt rohkeus kysyä asioita.
 • Päivään rytmiä. Olen lähtenyt liikkeelle päivän alussa jonka ansiosta pajatoiminnan aikana vuoden sisällä painokin putosi 18kg. painon putoaminen on helpottanut liikkumista ja on tullut uskoa että jaksan työelämässä nykyisin.
 • Parempi suomen kieli
 • Rauha ja turva ympäristö, edistää opiskelemaan ja liikuntemaan etenpain elämänin kanssa.
 • säännöllistä toimintaa, velkaneuvonta, jatkopaikka muualla, ihania ihmisiä
 • Retket ja tutustumiskäynnit sekä suomenkielen harjoitukset

Kiinnostuitko? Tule tutustumaan meihin ja toimintaamme!

Järjestämme joka tiistai kaikille avoimen tutustumiskierroksen klo 9. Voit tulla tutustumaan meihin ja toimintaamme myös muihin aikoihin, sopimalla ajan etukäteen. Kysy lisää: 044 500 1416.