Tietosuojailmoitus

Edistia käsittelee asiakkaidensa tietoja voidakseen tuottaa heille palveluita, kuten
asumispalveluita, sosiaalista kuntoutusta ja työvalmennuspalveluita.
Edistia käsittelee yhteyslomakkeen kautta syötettyjä yhteystietoja antaakseen
parhaan mahdollisen asiakaspalvelukokemuksen yhteyden ottaneelle henkilölle.

Rekisterinpitäjä
Nimi: Espoon Diakoniasäätiö sr / Edistia
Osoite: Kilonkallio 7, 02610 ESPOO
Y-tunnus: 0237382-0
Puhelin: 0290 090 910

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Kari Haukka
Sähköposti: kari.haukka@edistia.fi
Puhelin: 044 727 3424

Rekisterin nimi
Edistian asiakasilmoittautumis- ja yhteystietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen
henkilötietojen käsittely verkkopalvelun tuottamiseen liittyvään tarkoitukseen.
Rekisterinpitäjä voi käyttää kerättyjä tietoja mainonnan tai suoramarkkinoinnin
suuntaamiseen rekisteröidyille. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Käsittelyn oikeudellinen peruste
Asiakasilmoittautumisrekisterin osalta oikeudellinen peruste käsittelylle on oikeutettu etu.
Yhteystietorekisterin osalta oikeudellinen peruste käsittelylle on rekisteröidyn suostumus.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasilmoittautumisrekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidystä:
– Henkilön nimi
– Lähiosoite
– Sähköposti (vapaaehtoinen)
– Puhelinnumero
– Syntymäaika
Yhteystietorekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidystä:
– Henkilön nimi
– Sähköposti
– puhelinnumero (vapaaehtoinen)

Rekisterin tietolähteet
Rekisterin tieto perustuu asiakasilmoittautumisen tehneen henkilön syöttämiin tietoihin tai
yhteyslomakkeelle syötettyihin tietoihin. Tietoja päivitetään rekisterissä olevan henkilön
päivityspyyntöjen mukaisesti. Tietoja ei päivitetä automaattisesti ulkoisista järjestelmistä.

Tietojen luovuttaminen
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin
edellyttäessä

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään koko asiakassuhteen kestoajan, muussa tapauksessa säilytysaika on enintään
kymmenen vuotta.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa rekisteristä rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen
vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä voivat muokata ainoastaan rekisterin
käyttöoikeuden saaneet Edistian työntekijät. Palvelimen, jossa rekisteriä
ylläpidetään, tietokanta ja sisältötiedostot on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti