Tukea ympäri vuorokauden – tehostettu palveluasuminen

Tehostetussa palveluasumisessa asukas saa tukea jokaisena viikonpäivänä, kellon ympäri. Tukipalvelun kartoitus, kuntoutussuunnitelman laadinta, tehdään säännöllisesti asukkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Tavoitteena on tarjota asukkaalle eväät mahdollisimman hyvään elämään. Työryhmä toimii moniammatillisesti asukkaiden tukena.

Tukea elämänhallintaan

Asukasta ohjataan harjoittelemaan sairauden kanssa selviytymistä ja hankkimaan tarvittavia toimintavalmiuksia. Lisäksi ohjataan harjoittelemaan itsenäistä päätöksen tekoa ja tuetaan toisia huomioivaan elämiseen lähiyhteisössä.

Tehostetussa palveluasumisessa asukkaidemme asumisaika on yksilöllinen riippuen lähtötilanteesta ja tarpeista. Henkilökunnallamme on erityisosaamista mm. somaattisesta hoidosta. Lisäksi pidämme yllä toivoa ja luottamusta vaikeuksista selviytymiseen ja kuntoutumiseen. Edistämme asukkaan osallisuutta työryhmässä. Tämä lisää hänen mahdollisuuksiaan vaikuttaa elämäänsä koskeviin päätöksiin ja toimiin. Keskitymme asukkaan ja häntä ympäröivän yhteisön vahvuuksien löytämiseen ja vahvistamiseen.

Tiina Rajala

yksikön päällikkö

044 767 1592
tiina.rajala@edistia.fi