Tukea ympäri vuorokauden – tehostettu palveluasuminen

Tehostetussa palveluasumisessa asukas saa tukea jokaisena viikonpäivänä, kellon ympäri. Tukipalvelun kartoitus, kuntoutussuunnitelman laadinta, tehdään säännöllisesti asukkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Tavoitteena on tarjota asukkaalle eväät mahdollisimman hyvään elämään. Työryhmä toimii moniammatillisesti asukkaiden tukena.

Tukea elämänhallintaan

Asukasta ohjataan harjoittelemaan sairauden kanssa selviytymistä ja hankkimaan tarvittavia toimintavalmiuksia. Lisäksi ohjataan harjoittelemaan itsenäistä päätöksen tekoa ja tuetaan toisia huomioivaan elämiseen lähiyhteisössä.

Asukkaiden asumisaika on yksilöllinen riippuen asukkaan lähtötilanteesta ja tarpeista. Henkilökunnalla on erityisosaamista mm. somaattisesta hoidosta. Lisäksi pidetään yllä toivoa ja luottamusta vaikeuksista selviytymiseen ja kuntoutumiseen. Työryhmä edistää asukkaan osallisuutta, joka lisää hänen mahdollisuuksiaan vaikuttaa elämäänsä koskeviin päätöksiin ja toimiin. Keskitymme asukkaan ja häntä ympäröivän yhteisön vahvuuksien löytämiseen ja vahvistamiseen.

Iina Koskinen

palvelupäällikkö

040 830 6366
iina.koskinen@edistia.fi