Tukea viikoittain – tuettu asuminen

Kotiin vietävä palvelu on asiakaslähtöistä sosiaalista kuntoutusta, jonka tarkoituksena on turvata omatoimista asumista ja käynnistää kuntoutumisen prosessi.

Asiakkaamme ovat eri ikäisiä aikuisia, jotka tarvitsevat tukea asumiseen sekä itsenäisen elämän hallintaan. Heillä saattaa olla haasteita sosiaalisissa suhteissa ja usein ongelmien taustalla ovat psyykkiset sairaudet, päihteiden ongelmakäyttö, muut riippuvuudet sekä neuropsykiatriset ongelmat. Edellä mainitut syyt voivat aiheuttaa merkittävää toimintakyvyn alenemista, jonka vuoksi heillä on ongelmia kiinnittyä työ- ja opiskeluelämään. Omaisten ja muun lähiverkoston tuki saattaa olla liian heikkoa tai sitä ei ole lainkaan. Asiakkaamme saattavat lisäksi tarvita apua talouden hallinnassa vuokravelkojen ja häätöjen ennaltaehkäisemiseksi. Monet tarvitsevat apua myös sosiaalitukien hakemisessa.

Tukea tarpeen mukaan.

Asiakassuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan sekä hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa ja mahdollisuuksien mukaan myös muu verkosto otetaan mukaan suunnitteluun. Palveluissamme korostuu omatoimisuuden ja itsenäisen elämisen tiivis harjoittelu. Työryhmämme on osaava ja moniammatillinen. Nimeämme asiakkaalle aina oman ohjaajan, joka työskentelee hänen kanssaan yhteisesti asiakassuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tuen määrä voi elää palvelun aikana joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakkaiden toimintakykyä mitataan RAI-CMH mittarin avulla ja ensimmäinen kartoitus tehdään palvelun alkaessa.

Toiminta-alueenamme on pääkaupunkiseutu sekä Kanta-Häme: Riihimäki ja Hämeenlinna.

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka asuvat omassa kodissaan. Tarjoamme myös apua asunnon järjestämisessä hajasijoitetuista asunnoista. Asiakkaat tulevat palveluun kaupungin sosiaalitoimen lähettäminä.

Edistian kotiolot – tukea kotiin ovat osa Essi-Allianssi palvelua

Essi-Allianssi on Espoon kaupungin suunnittelema yhteystyömalli, jonka tarkoituksena on yhteistyössä allianssin osapuolten kanssa kehittää uudenlaista ja kokonaisvaltaista palvelukonseptia runsaasti palveluja käyttävälle asiakasryhmälle. 

Jaana Ronkainen

palvelupäällikkö

050 550 1018
jaana.ronkainen@edistia.fi

Kaisa Salonen

vastuuohjaaja (pääkaupunkiseutu)

044 767 1593
kaisa.salonen@edistia.fi

Tiia Valtonen

vastuuohjaaja (pääkaupunkiseutu)

044 347 8504
tiia.valtonen@edistia.fi

Eija Peltokoski

vastuuohjaaja
(Riihimäki ja Hämeenlinna)

044 746 8241
eija.peltokoski@edistia.fi