Tukea päivittäin – palveluasuminen

Palveluasumisessa asukas saa tarvitsemaan tukea päivittäin, myös viikonloppuisin. Tukipalvelun kartoitus tehdään säännöllisesti asukkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Tavoitteena on asukkaan rikas ja itsenäinen elämä, tarpeet ja voimavarat huomioon ottaen.

Mielekästä toimintaa

Yhteiskäytössä olevat tilat mahdollistavat monipuolisten toimintojen, ryhmien ja retkien toteutumisen päivittäin tukea tarvitseville asukkaille. Toiminnan painopisteenä on monipuolinen asumiskuntoutus, asukkaan toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Toimintaa koordinoi toimintaohjaaja.

Työryhmä toimii moniammatillisesti asukkaiden tukena. Työryhmässä on aina vastuuohjaaja sekä ohjaajia ja  jokaisella asiakkaalla on nimettynä omaohjaaja.

Tiina Jallow

palvelupäällikkö

044 767 1592
tiina.jallow@edistia.fi