Edistian kodit yhteisössä – ei vain asumista, vaan elämistä varten

Palveluasumisen yksikkömme sijaitsee Kilossa lähellä Leppävaaran runsaita palveluja.  Tarjoamme vakaata, turvallista ja viihtyisää asumista vehreässä ja rauhallisessa elinympäristössä.

Tavoitteenamme on tarjota viihtyisä, laadukas asuin- ja toimintaympäristö, jossa on hyvä elää, harrastaa ja asua.

Tiloja myös yhteiskäyttöön

Jokainen koti sijaitsee pienessä yhteisössä, jossa on oman huoneiston lisäksi yhteistilat. Viihtyisissä tiloissa on oma keittiö ruokailutiloineen, iso parveke, oleskelutilaa, atk-piste, biljarditila sekä kodinhoitotilat. Omaisten ja muun verkoston tapaamista varten on neuvottelutila.

Talon yleisiä tiloja ovat saunatilat, ruokala/kahvila, ryhmä- ja kokoustilat, klubihuone, pesula, kuntosali ja säilytysvarastot. Tiloista on laadittu asianmukainen pelastussuunnitelma.

Kalustettuna tai oman maun mukaan sisustettuna

Yhteisössä asutaan omissa vuokra-asunnoissa, joissa jokaisella asukkaalla on oma 21,5 neliön huoneisto saniteettitiloineen. Myös esteettömyys ja asuntojen hyvä äänieristys on otettu huomioon.

Asuntojen peruskalustukseen kuuluvat sänky, patja, liinavaatteet, päiväpeitto, kirjoituspöytä, jääkaappi, työtuoli, nojatuoli, yöpöytä, vaatekaapit, vaatenaulakko, verhot, valaisimet, laatikosto, pyykkikori, suihkuverho, pyyheliinat sekä säilytyskaapisto hygieniatuotteille.

Jokainen asukas voi sisustaa huoneistonsa halutessaan myös omilla, paloturvallisilla huonekaluillaan.

Kiinteistö on Asumisen palvelukeskus ARA:n rahoittama kiinteistö. Kilonkalliossa voivat asua pitkäaikaisasunnottomat, mielenterveyskuntoutujat ja muistisairaat vanhukset.

Asuntoa voivat hakea kaikki palveluasumista tarvitsevat oman kunnan sosiaalityöntekijän kautta.

Edistian yhteisön toimintaperiaatteet

Oma koti

Asukkaillamme on oma nimi asuntonsa ovessa. Omaan nimeen ja asuntoon liittyvät ihmisen identiteetin ja itsetunnon edellytykset. Mielestämme jokainen on oma persoonansa, jolle kuuluu oikeus ja mahdollisuus tulla kohdelluksi arvokkaasti. 

Koti merkitsee turvaa, rauhaa, menneisyyden muistoja ja tulevaisuuden suunnitelmia. Oma koti on paikka, jossa voi olla oma itsensä ja  tehdä itselleen tärkeitä asioita. Ihmisarvoon kuuluu, että jokaisella on paikka, jossa saa elää ja olla.

Välittävä ilmapiiri

Välittävä ilmapiiri rakentuu luottamuksesta, kannustuksesta, tuesta ja kuulluksi tulemisen tunteesta. Jotta välittävä ilmapiiri voi toteutua, henkilökuntamme ja asiakkaamme tuntevat toisensa.

Meillä välittävästä ilmapiiristä kertoo yhteinen, arjessa näkyvä arvopohja. Toimintaperiaatteemme ja arvomme kuvaavat sekä päivittäisen toimintamme tavoitteita että asukkaan asemaa. Olemme laatineet arvomme yhdessä asukkaiden kanssa. Arvot ja toimintaperiaatteet muodostavat toimintamme selkärangan ja näkyvät mm. asukkaiden, omaisten ja työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa – meillä on välittävä ilmapiiri.

Kunnioitus

Itseä ja toisia kunnioittavassa kulttuurissa keskitymme myönteiseen palautteeseen ja onnistumisten esiin nostamiseen. Tällöin vuorovaikutus on arvostavaa ja ymmärtävää, kannustavaa ja rohkaisevaa, lujaa ja määrätietoista sekä lempeää ja myötätuntoista. 

Kunnioituksen kulttuuri ihmissuhteissa opitaan usein mallioppimisen kautta. Tätä hyödynnetään myös meillä; näytämme toisillemme mallia kunnioittavasta käytöksestä. Asukkaan arvostaminen ja hänen oikeuksiensa kunnioittaminen tarkoittaa asukkaan edun ajamista asiallisin keinoin, asukasta loukkaamatta.

Asukkaan tervettä itsekunnioitusta tukee parhaiten, kun häntä autetaan selviytymään, tuetaan ja kannustetaan tarpeen mukaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan.

Oikeus osallistua

Jokaisella on oikeus kuulua johonkin ja oikeus tulla kuulluksi. Kaikilla on oikeus tuntea, että tulemme ymmärretyksi ja voimme vaikuttaa omaan elämäämme. 

Osallisuuden oikeus kuuluu kaikille. Meillä osallisuus perustuu asukkaiden tarpeisiin, odotuksiin ja tavoitteisiin. Meillä asukasta kohdellaan kokonaisuutena, hänestä ollaan kiinnostuneita ja hänen hyvinvoinnistaan huolehditaan.

Kuuntelemme asukkaitamme kysymällä aktiivisesti heidän näkemyksiään ja antamalla tilaa erilaisille ajatuksille arvottamatta niitä. Rohkaisemme asukasta yksilöllisiin ratkaisuihin, kohtelemalla kaikkia samalla tavalla, hyväksymme ihmiset ja arvostamme heitä sellaisina kuin he ovat. Asukkaalla on oikeus kuntoutua omassa tahdissaan ja omalla tavallaan. Meidän tehtävämme on luoda olosuhteet, jossa muutos on mahdollinen. Kannustamme asukkaitamme toimimaan omassa elämässään siten, että he voivat tuntea kuntoutuksen merkitykselliseksi omalta, yhteisönsä ja yhteiskunnan kannalta.

Turvallisuus

Turvallisuuteen liittyvät ne elintärkeät perusasiat, joiden jatkuminen on pystyttävä takaamaan kaikissa olosuhteissa.

Turvallisuuden tunne on yksi ihmisen perustarpeista. Turvallisuus tarkoittaa vaarojen ja uhkien poissaoloa, mutta se on myös yksilöllinen tunne ja kokemus.  

Luottamus toisiin ihmisiin edellyttää kokemuksia myönteisestä vuorovaikutuksesta ihmisten kesken. Toimiminen erilaisten ihmisten kanssa poistaa pelkoja ja ennakkoluuloja. Ihmisten välinen kanssakäyminen ja kokemus osallisuudesta ja mukana olosta luovat turvallisuutta.

Myös ennaltaehkäisyllä voidaan luoda turvallisuutta. Hyvällä suunnittelulla voidaan mahdollistaa hyvän toiminnan ylläpito. Turvallisuus saavutetaan muun muassa toimivuuden, esteettömyyden ja tarkoituksenmukaisuuden kautta. 

”Hyvä ilmapiiri näkyy ystävällisinä sanoina ja käytöksenä”

”Tuntuu kodilta, kun olen laittanut huoneeni sellaiseksi kuin haluan. Olen laittanut oveen lapun: Koputa, avaan itse”

”On turvallisemman oloista asua paikassa, jossa on tuttuja eikä vieraita”

Ajatuksemme kuntoutuksesta

Toimintamme perustuu toipumisorientaation (recovery) viitekehykselle. Toipumisorientaatiossa painottuvat asukkaan voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Tällöin pääpaino ei ole sairaudessa eikä oireissa, vaan toipumisessa ja mahdollisuudessa elää omannäköistä elämää.

Kuntoutussuunnitelma

Jokaiselle asukkaalle tehdään kuntoutussuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat omat voimavarat ja tulevaisuuden haaveet. Kuntoutussuunnitelma tarkistetaan puolivuosittain, tarvittaessa useammin. Kannustamme ja tuemme asukastamme osallistumaan omien voimavarojensa mukaan myös monipuoliseen, toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään sosiaaliseen kuntoutukseen.

Laadimme asukkaan kuntoutussuunnitelman yhdessä asukkaan, hoitotahon sekä henkilökuntamme kesken. Suunnitelman laadintaan osallistuvat myös sosiaalitoimen edustaja ja mahdollisuuksien mukaan asukkaan omaiset sekä muu lähiverkosto.

Nimeämme jokaiselle asukkaalle omaohjaajan ja varaohjaajan. Omaohjaaja kartoittaa asukkaansa voimavaroja, unelmia sekä mahdollisuuksia osallistua sosiaaliseen kuntoutukseen. Omaohjaaja vastaa kuntoutussuunnitelman toteutumisesta ja kannustaa asukasta toimimaan hänelle sovitun viikko-ohjelman mukaisesti.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutuksemme ylläpitää päivärytmiä, osallistaa yhteiskunnan toimintoihin ja tukee elämänhallintaa sekä itsenäisyyttä. Tarjoamme varsinaisen asumisen ja siihen liittyvän tuen lisäksi mielekästä toimintaa, sisältöä arkeen, sosiaalisia kontakteja ja vertaistukea. Kuntoutukseemme sisältyy myös kulttuuri- ja viriketoimintaa sekä erilaisia retkiä. Vietämme yhdessä vuodenkierron juhlia ja asukkaidemme merkkipäiviä.

Käytämme toiminnassamme Green Care toimintamallia, jossa hyödynnetään luontoelementtien elvyttävää, osallistavaa ja virkistävää vaikutusta hyvinvoinnin edistämisessä. Green Care toimintaamme ovat esimerkiksi säännölliset Kaverikoirien vierailut, luontoretket, päiväleirit luonnonläheisyydessä, vuodenaikojen seuraaminen ja luontoaiheinen askartelu sekä esimerkiksi kukkien istutus.

Sosiaalista kuntoutusta organisoi toimintaohjaaja, joka laatii vuosittain toimintasuunnitelman, kartoittaa asukastoiveita, suunnittelee ryhmätoimintoja, vetää asukastoimikuntaa, toimintatyöryhmää ja toimii ympäristövastaavana. Toimintaohjaajan vastuulla on suunnitella juhlia, retkiä, tapahtumia ja vierailuja yhdessä asukkaiden ja henkilökunnan kanssa. Hän toimii myös vertaisohjaajien tukihenkilönä. Toimintaohjaaja osallistuu usein myös asukkaiden kuntoutussuunnitelmien laaditaan.

Päivätoiminta

Päivätoimintamme tavoitteena on yhteisön asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Päivätoiminnassa huomioidaan ja tuetaan kuntoutujien yksilöllisiä voimavaroja. Edistian monipuoliset päivätoimintaryhmät sisältävät mm. kädentaitoja, keskustelua, liikuntaa, retkeilyä sekä sosiaalisten taitojen ja arjen taitojen harjoittelua. Päivätoiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa tavaraa tai palveluja eikä siihen osallistumisesta makseta kuntoutujalle toimintarahaa.

Työtoiminta

Edistian työtoiminnan tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Työtoiminnan sisältö vaihtelee asiakkaan elämänhallintaa tukevasta toiminnasta aina tuottavaan työhön saakka.

Työtoimintaa järjestetään yksilöllisesti asiakkaan taitojen, kiinnostuksen ja ammatillisten pyrkimysten mukaisesti. Työtoimintaan osallistumisesta maksetaan asiakkaalle erikseen sovittu kannustusraha. Tutustu työtoiminnan sisältöön…

Kulttuuri- ja viriketoiminta

Arkeen ja juhlaan järjestämme runsaasti toimintaa sekä yhteisössä että sen ulkopuolella. Vuodenkierron ja yleisten juhlien lisäksi muistamme asukkaidemme merkkipäiviä, teemme pidempiä retkiä ja suunnittelemme tapahtumien sisältöjä. Tutustu kulttuuri- ja viriketoiminnan sisältöön…

Green Care

Hyödynnämme toiminnassamme Green Care ajatusta. Green Care on toimintamalli, jossa hyödynnetään luontoelementtien elvyttävää, osallistavaa ja virkistävää vaikutusta ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Green Care toimintaamme ovat esimerkiksi säännölliset Kaverikoirien vierailut, luontoretket, päiväleirit luonnonläheisyydessä, vuodenaikojen seuraaminen ja luontoaiheinen askartelu ja esimerkiksi kukkien istutus.